Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 7

Rövid hírek a környezetbarát közösségi közlekedést. Varsányi Tamás hangsúlyozta, hogy tavaly Lengyelországban indult blinkee.city szol- gáltatás, amelyhez az idén több ország is csatlakozik. A feltöltött járművek 60 kilométer meg- tételére alkalmasak, vezetésükhöz legalább 6 hónapos AM kategóriás jogosítvány szükséges. A szolgáltatás mobilalkalmazá- son keresztül vehető igénybe. A robogókat percenként 49 forintért, diákkedvezmén�- nyel 41 forintért lehet használni, a parkolás 6 forint egy percre. A környezetkímélő robogók csökkentik a légszennyezettséget, a zajterhelést és a forgalmi dugókat, felgyorsítják és költség- hatékonyabbá teszik a városi közlekedést. A járművekkel Budapesten belül bárhova el lehet jutni és a városon belül bárhol le is állíthatóak. KERESIK A LEGJOBB KAMIONOST jún. SAJTÓFIGYELŐ MELY ORSZÁGOK ÁLLNAK LEGINKÁBB KÉSZEN A ROBOTOK ÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA HASZNÁLATÁRA? SupplyChainDigest Az Economist magazin elkészítette az Automation Readiness Indexét, amelynek segítségével az egyes országok intelligens automatizálásra való felké- szültségét kívánták mérni. A mesterséges intelligencia révén a robotok egyre in- kább nem csak a rutin feladatokat lesz- nek képesek átvenni az emberektől, ha- nem olyanokat is, ami kritikus gondolko- dást, esetleg kreativitást vár el. Az index első három helyen Dél-Koreát, Németor- szágot és Szingapúrt hozta ki. máj. 2 A NiT Hungary és az ORFK-OBB hat 15 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ha- gyományt teremtve meghirdeti az „5 ten- gelyen – biztos kézzel!” vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági versenyt a kamion- sofőröknek. A verseny céljai között szerepel a szakmai felkészültség fontossága, a figye- lem felhívása a szakmát érintő kihívásokra, veszélyekre és ezeknek megoldásaira. A hatodik „5 tengelyen – biztos kézzel!” versenyre június 11. és augusztus 12. kö- zött tud jelentkezni minden „C+E” kategó- riás jogosítvánnyal, érvényes GKI kártyával, magyar állampolgársággal és munkálta- tóval rendelkező kamionsofőr. Az online selejtezőt augusztus 26-án rendezik meg, amikor kiderül, hogy a nevezett sofőrök közül ki lesz az a szerencsés 40, aki össze- mérheti rátermettségét a Schmitz Cargo- bull telephelyén az elődöntőn, amely most is két hétvégén keresztül tart szeptem­ berben. autóipari vállalatcsoportot vizsgáltak, és megállapították, az innováció első lépései rendszerint egy centralizált innovációs központban zajlanak le, utána kerül regio- nálisan szétosztásra a vállalatcsoport tag- jai között a feladat és a felelősség. RADIKÁLIS CO 2 CSÖKKENTÉS A HAJÓZÁSBAN www.energydigital.com ápr. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS ELEKTROMOS BICIKLIVEL Logistics Manager Magazine ápr. A Sainsbury angol kiskereskedelmi 19 lánc kísérleti jelleggel Dél-London- ban bevezette a zéró károsanyag kibocsá- tású elektromos biciklivel történő házhoz- szállítást. A módszerrel napi 100 kiszállítást tudnak megvalósítani, és az online meg- rendeléseket kézbesítik az elektromos bringák segítségével a vevőknek. A cég út- vonaltervező program segítségével hatá- rozza meg, mely csomagokat kézbesítsék furgonnal, és melyeket a biciklis futárok Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti 18 Szervezete (IMO) történelmi megál- lapodást hozott tető alá: tagjai vállalták, hogy 2050-ig felére csökkentik szén-dioxid kibocsájtásukat. Ez azért is nagyon fontos, mert a nemzetközi hajózás mozgatja a nemzetközi kereskedelemben forgó áruk 90 százalékát, és annak ellenére, hogy óriási, globális iparágról van szó, fenntarthatósági és klíma-stratégiával eddig nem rendelkez- tek. A tengeri hajózás 2007 és 2012 között évente átlagosan 12 milliárd metrikus ton- na CO 2 -t bocsájtott ki, ami több, mint Né- metország egy évi teljes kibocsájtása. A BESZERZÉS FELADATAI ÚJ TERMÉK BEVEZETÉSEKOR GLOBÁLIS VÁLLALATI STRUKTÚRÁBAN Vezetéstudomány A Corvinus Egyetem kutatói a glo- bális vállalati hálózatok megértését tűzték ki célul. Azt vizsgálták, új termék bevezetése esetén a nemzetközi vállalatok alakítanak-e ki valamilyen globális struktú- rát, amellyel a beszerzési terültet támogat- ják e termékfejlesztési folyamat során. Két márc. révén. Az új megoldástól azt várják, még rugalmasabban fogják tudni kiszolgálni ve- vőiket a zsúfolt belvárosi területeken is. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A LOGISZTIKÁBAN. www.supplychaindigital.com ápr. Az IBM és a DHL bejelentése alap- 17 ján, hamarosan a logisztikai ipar- ban is használhatóak lesznek a mestersé- ges intelligenciával felszerelt eszközök. Az AI eszközök segítséget nyújthatnak pl. a vevői élmény növelésében, akár úgy is, hogy pótolja a vevők készletét m ég mi- előtt valóban feladnák a megrendelést. A mesterséges intelligencia leginkább a lo- gisztikai folyamatok proaktív és prediktív kivitelezéséhez járulhat hozzá. Készítette: Nagy Judit 05