Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 6

04 Rövid hírek A vállalkozó szellemű bűnözők akár zsa- rolóvírussal is megfertőzhetik az autókat, és blokkolhatják az autót addig, míg az áldo- zat nem fizet. SOKRÉTŰ LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A RUDOLPH ÚJ TATABÁNYAI RAKTÁRÁBAN A Rudolph Logistik Gruppe komp- 23 lex, korszerű raktározási és szállítmá- nyozási szolgáltatásokat kínál. A német vál- lalat új tatabányai csarnokával 65.000 négy- zetméteresre bővítette teljes tárolókapaci- tását Magyarországon. A beruházással nagymértékben kibővü- lő raktárterület egyedülálló infrastrukturá- lis adottságokkal rendelkezik. A 6.000-ről 23.000 négyzetméteresre növelt összterü- leten a legmodernebb raktáripari, irodai, technikai és kényelmi berendezések és eszközök várják az ügyfeleket. A jól meg- közelíthető, Győrtől és Budapesttől 60-60 kilométerre fekvő, korszerű technológiával felszerelt és folyamatos őrzéssel biztosított tatabányai telephely számos szakszolgálta- tást kínál, az áruátvételtől a modulszerelé- seken át a göngyölegkezelésig és a transz- portig. A német vállalat az ügyfelei számára olyan teljes körű logisztikai szolgáltatáso- kat biztosít, mint a raktározás, komissiózás, átcsomagolás, szett-képzés, valamint az úgynevezett JIT, JIS és kanban rendszerű – azonnali vagy valós idejű – szállítások. Az ügyfélkörében olyan partnerek is találha- máj. tóak, akik számára inhouse logisztikát vé- geznek, azaz a telephelyükön bonyolítják le a partnervállalat átfogó logisztikai te- vékenységét. Kérés esetén – a megállapo- dás keretein belül – a partnercégek belső és külső logisztikai tevékenységeit is átve- szik, illetve olyan hozzáadott érték jellegű szolgáltatásokat hasonlóképpen végeznek, mint például a különféle szerelési munkák. A Rudolph-csoport spediciós részleggel is rendelkezik, amely szállítmányozással fog- lalkozik, bel- és külföldön egyaránt. AZ ÚJ TEHERGÉPKOCSIK SZÉN- DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE máj. Az országszerte 89 mérőhelyen telepí- tett 107 mérőállomáson az útburkolatba süllyesztett érzékelők forgalomlassítás nél- kül határozzák meg az áthaladó járművek tengelyterhelését és össztömegét. A tsm előszűrő feladattal 2017. március 31. óta működik. Tavaly szeptemberben Az Európai Bizottság Európa mozgás- 31 ban című intézkedéscsomagjában szereplő tervek szerint 2025-re az új teher- gépkocsik szén-dioxid-kibocsátásnak 15 százalékkal alacsonyabbnak kell lennie a 2019-es értéknél, 2030-ra pedig 30 százalék- kal, ami öt év alatt 25 ezer eurónyi megtaka- rítást jelenthet a közlekedési vállalkozások- nak az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás révén. Az intézkedések segíthetnek abban, hogy a mobilitási ágazatban az EU és ipara 2030-ra elérje az innováció, a digitalizálás és a dekarbonizáció terén kitűzött céljait. A biztonságosabb közúti közlekedés ér- dekében az új járműveknél olyan bizton- sági eszközök használatát írnák elő, mint a személygépkocsik vészfékező és a sávtartó, illetve a teherautók gyalogosokat és kerék- párosokat felismerő rendszere. Ezzel 2020- 2030 között akár 10 ezerrel több emberélet lenne megmenthető és közel 60 ezer sú- lyos sérülés lenne elkerülhető, 2050-re szin- te megszűnhetnek a halálos balesetek és a súlyos sérülések. Ezen kívül a teherszállítás terén a bizottság javasolta az információ- csere teljes digitalizálását, ami csökkentené a bürokratikus terheket. elindult a rendszer objektív felelősség elve alapján működő ága is, amely a jármű meg- állítása és kiterelése nélkül lehetővé teszi olyan hiteles mérési eredmény rögzítését, amely alapján automatikusan kézbesíthető a bírsághatározat. A megbízható működés érdekében az elmúlt hónapokban folyamatosan zajlott a mérési eredmények kiértékelése. A köz- úti közlekedési ellenőrök mobil mérleggel kontrollméréseket is végeztek. A rendszer szeptembertől még nem bírsághatáro- zatot, hanem figyelmeztetést küldött az üzembentartóknak. A felkészülési időszak lehetőséget biztosított a fuvarozóknak köz- lekedési-árusz ::L:6FWl:V<:|;ƲVRЦY':<:&RF7FFVvW,Y<:FWGL:w&VG7W"ƶ2&VL:bfVVY7<:rVЧl:V;2WFFW276;2VvЧF:&7,:Ǘ<:'LYV#\:& ;7FL;f&"֖B2WW"fwVWFWLYL:&ЧFB:&W<:FWGFV$$|94Tt5L925|8*ХDL82ET%TDU5DTVVG&2&&|;6& : ;Y;g;g2Ч<:v;gVVL:6&VG7W"GV:Ч&'VFW7FV&&|;6Vv7L;27Ц|:FL:2&WfWWL:<:BRV|:&'BL:vFVww"7F'GWl:GF;g;g2Vw;GF[;fL:6&V7|:FL:7B ;ǦVVFWLY&ƖVR6GgB ;wfWWLYvvL;6;g;fFRV