Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 53

51 Tudósítás A 2018. ÉVI ELA-DÍJ NYERTESEI 2018. június 7-én hat nemzeti pályázat ver- senyzett az Európai Lo­gisz­ti­kai Szövetség (ELA) 2018-as „Év Pro- jektje” díjáért Brüsszel- ben. A befutó projektek Kőhegyi Anita, megoldásai az autóipar- MLBKT ból, elektronika iparból, gyógyszeriparból és a CEP ágazatból érkeztek: n n A cseh Skoda Autó a.s. okos raktár meg- oldással pályázott (“Smart Warehousing of Škoda Auto Logistics – Logistics res- ponse to challenges in Kvasiny plant), amely a megnövekedett termelés és munkaerőhiány kihívásaira ad választ a robotizációval és az automatizált kisal- katrészek raktárával. A cég több mint nyolcmillió eurót invesztált ezen innova- tív koncepciójába Kvasinyban. Az új AKL raktár révén hatékonyabban kezelhető a mind sokrétűbb alkatrészállomány, s még rugalmasabbá tehetők a gyár logisz- tikai folyamatai. n n A spanyol Citibox megoldása forradal- masítja a vásárlókhoz történő kiszállí- tások rendszerét, méghozzá úgy, hogy olyan okos postaládákat vagy postalá- da-szekrényeket szerelnek fel, melyek olcsók és amelyekhez adott kóddal hoz- záférhet a futár és a vevő is. A cég sze- rint a vevők 84%-a otthonában szeretné átvenni a megrendelt csomagját, viszont Spanyolországban átlagban az első vagy aznapon belüli kiszállítások 17%-a siker- telen. n n A portugál postai szolgáltató (CTT – Correios de Portugal) “New Producti- on and Logistics Network Design (NA- RPEL)” projektje logisztikai hálózatának újragondolásával és átszervezésével tette működését fenntarthatóbbá, költségha- tékonyabbá, növelve szolgáltatásainak minőségét. n n A svájci Posta drónokat alkalmaz egész- ségügyi intézmények között laborminták szállítására, amellyel 35-45 perc helyett A Bosch kapta a 2018. évi ELA-díjat a „Teljes logisztikai átszervezés” projektjükért. 3-5 percre csökkentették a szállítási időt. A lerövidült idő életeket menthet, hiszen egy szívroham vagy stroke esetén min- den perc számít. A luganoi tesztüzem után több svájci városban tervezik a szol- gáltatást bevezetni. n n A belga Pfizer ‘End-to-end In-transit Vi- sibility’ projektje a TrackIT mobil appliká- ció bevezetését és alkalmazását mutatta be, amivel a gyógyszeriparban először va- lós időben látják és követhetik nyomon szállítmányaikat. A rendszer nem csak testre szabható módon teszi lehetővé a felhasználók számára a nekik fontos ada- tok megjelenítését, hanem a valós ese- mények alapján folyamatosan friss várha- tó teljesítési időket is közöl. A díjat végül a Bosch projektje nyerte el, amely a teljes logisztikai tevékenység átszervezését mutatta be. A projekt sikere a példaértékű következetességet mutató, egész vállalatra kiterjedő megközelítésnek köszönhető. Az ellátási lánc egyes szeg- menseinek optimalizálása helyett a Bosch az alapvető átalakítás mellett döntött: ez- zel négy év alatt új szerepkört alakított ki a vállalaton belül, és kimagasló eredmé- nyeket ért el a teljes életút költség (TCO) vonatkozásában – mindez a „Törekvés az ellátási lánc kiválóságára” égisze alatt tör- tént. Ily módon tehát a Bosch logisztikája is komoly szerepet játszik a vállalat tágabb értelemben vett átalakításában, amelynek középpontját az IoT hálózatba kapcsolt- ság fokozása képezi. Minden más válla- lattól eltérően a Boschnál rendelkezésre állnak az IoT sikeréhez nélkülözhetetlen „3S” elemei: a szenzorok, a szoftverek és a szolgáltatások. A Bosch egyidejűleg végezte el mind a négy szegmens – szállítás, raktározás, cso- magolás és külkereskedelem – egyenkénti ELA és MLBKT Logisztikai Kiválóság Díj Az ELA díjára a nemzeti kiválóság díj pályázatok győztesei nevezhetők. Az MLBKT Lo- gisztikai Kiválóság Díjára 2018. július 31-ig várjuk az előpályázatokat! Bővebb információ: https://logisztika.hu/palyazatok/logisztikai-kivalosag-dij/