Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 50

48 Szakértőink tollából roid vagy Apple). A képzés kezdetén bizta- tásként a szerző szájából már többször el- hangzott az alábbi mondat: „Amennyiben nem tudom Önöknek ezt megtanítani, akkor leveszem a diplomá- mat a falról!” Megjegyezhetjük azt, hogy a szerző diplomája még mindig ott van a falon. A mobiltelefonra vagy tabletre appliká­ ciót készíteni korábban megalapozott prog- ramozási nyelv ismerete és kódok alkalma- zása a programok írását jelentette. Több oktatói kísérlet indult ezeknek a programnyelveknek az elsajátítására. Ekkor eszembe jutottak a korábbi élményeim, amikor 1985-ben az iskolai számítógépeket bevezették (HT-1080/z, Primo, Commodore 64) mindenki a BASIC nyelv megtanulását követelte a hallgatóktól. Nekem volt prog- ramozói előképzettségem, de a tanszéken, illetve az egyetemen én voltam az első, aki kiállt amellett, hogy: „Nem programozni kell megtanítani a hallgatókat, hanem a programokat használni!” Ennek szellemében kezdtem a mobilte- lefon alkalmazások készítésének a megta- nítását. Milyen előképzettség szükséges a főiskolai hallgatóktól? Csak a táblázatkez- elők alapszintű ismerete. Tudjon táblázatot szerkeszteni, dátum, szám, szöveg formázá- sa és képlet beírás a táblázatba. Ez alapszint, amit már szinte minden hallgató tud, mire a Logisztika tantárgy kezdődik. Akkor most rátérek a konkrét alkalmazás készítésre. A Logisztika 4.0 alapkövetelménye, hogy „felhő” adatbázist használjunk, hogy az bár- honnan elérhető legyen. A Google drive-t választottam, mert ebben a bővítményben megtalálható az AppSheet applikáció ké- szítő rendszer. Egy Google táblázatban kell rögzíteni az alábbi alapadatokat. A lényege, hogy a hallgató képes legyen az alapössze- függést meghatározni egy táblázatban. A következő lépés a képlet beírása a kije- lölt cellába (3. ábra) F2=GYÖK((2*B2*C2)/(D2*E2/100)) Ezzel már egy működő táblázatunk van, ami a változó adatokból mindig meghatá- rozza a gazdaságos rendelési tételnagyságot. Ezután a Google táblák bővítményében is megtalálható AppSheet alkalmazást telepít- jük. Ez az alkalmazás automata (mint egy ro- bot) programozással lefordítja a táblázatun- kat mobiltelefonos applikációra (4. ábra). www.wifi.hu W IF I Hungária 4. ábra. AppSheet indítása a bővítményekből  forrás: Saját készítés 5. ábra. AppSheet menürendszere  forrás: Saját készítés az AppSheet programmal A mi feladatunk, hogy az elkészített prog- ramot mindig visszaellenőrizzük, hogy az oszlopok (mezők) beállításait jól sikerül- het-e lefordítani. Például a szám az ­Number, a szöveg az Text, a dátum az Data. Ezt az adatok-oszlop struktúra résznél tehetjük meg (5. ábra). A munkalap beállításánál (UX) a „detail” egylapos megjelenést célszerű választani és a képernyőnk jobb negyedében már látjuk is az elkészített applikációnkat. Ez ezek után akár „csinosíthatjuk” , de már így is működőképes. Erről a Google e-mail címünkre kapott telepítési lehetőséggel tudjuk a telefonunkra, tabletünkre telepíte- ni. Egy kész változatban így néz ki, az adatok szerkeszthetők és az eredmény ennek tükré- ben változik (6. ábra). Mintaként a készletgazdálkodás egyik te- rületét emeltem ki, de használható appliká- ciókat készíthetünk még ebből a területből úgy, mint: a. Gazdaságos rendelési tételnagyság meg- határozása, EOQ modell. b. Jelzőkészlet szint az utánrendelési pont meghatározása (Reorder Point (ROP)). c. Biztonsági készletszint meghatározása (Safety Stock).