Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 49

Szakértőink tollából korosztály megtapasztalta ezt és van, aki lé- pett a korral és van, aki maradt ezen a szinten. Milyen logisztikai munkák léteznek manap- ság? A számítógépek lettek a hivatalnokok. Ezrével vannak minden irodában. És vannak az emberek, akik a számítógépeket irányít- ják a hivatali munkájukat segítve. Ezeknek az embereknek nem kell szépen írniuk (igaz elvárt, hogy legalább olvashatóan). Nem kell tudniuk fejben pl. az összes anyagmozgatá- si vagy készletgazdálkodási képleteket. Nem csak olvasniuk kell tudni, hanem érteniük is kell, amit olvasnak. A kreatív tudás biztosításának módszerei A „smart” digitális eszközök, vagy népieseb- ben az „okos” telefonok, táblagépek a hallga- tói élet mindennapjaiban már elengedhetet- lenek. Ezek az eszközök a mindennapi életük szerves részévé vált. A főiskolákon sokszor az alap reakció az oktatóktól, hogy mind a tanórán és a vizsgán tiltják az eszközök hasz- nálatát. Én másképpen közelítettem meg ezt a kérdést. Tiltani vagy alkalmazni? Az én megkö- zelítésem szerint az alkalmazás a legjobb vál- tozat, igaz a forgalmat az ún. „repülő üzem- móddal” korlátozom. Tehát azért nincs az órán és a vizsgán külső „telefonos segítség”. Régebben kutatom már ezt a témát és az alaperedménye imet is publikáltam már. A Logisztika tantárgy keretében elvégzett kísérleti eredményekről az alábbiak szerint számolhatok be. Az első célcsoport a levele- 2. ábra. Google drive táblázat alapadatok  forrás: Saját készítés EOQ-modell 3. ábra. EOQ képlet beírása  forrás: Saját készítés A témához kapcsolódva mintaként bemutatásra kerül a készletgazdálkodás alap összefüggése a gazdaságos rende- lési tételnagyság meghatározása (Eco- nomic Order Quantity EOQ) modell. ző hallgatók voltak, itt jellemzően mindenki dolgozik valamilyen logisztikai szakterületen. Az előzetes igényfelmérésnél már kiderült, hogy mindenhol működik már valamilyen szintű Vállalatirányítási rendszer. A részt- vevők jellemző véleménye az volt, „Jó-jó a rendszer, de jobb lenne, ha nekem ezt és ezt is tudná, mert most az eredmény adatokból össze kell állítanom egy Excel táblát, amiben az van, amit a főnök kér”. A másik jellemző reagálás, hogy „jó lenne, ha ezek a számítási lehetőségek, készletgazdálkodási képletek, módszerek mindig nálam lennének a zse- bemben, például az okos telefonomon. Így bármikor tudom használni és nem vagyok kötve az irodához”. EOQ = 2A × D v×r ahol: EOQ= Gazdaságos rendelési tételnagyság A = Rendelési költség D= Az átlagos igény v= Beszerzési egységár r= Készletezési ráta %-ban Az alap elvárt követelmény, hogy a fel- sőoktatásban a hallgató minimális táblázat- kezelő felhasználói ismerettel rendelkezzen. Ezzel a kritériummal könnyen megvalósítha- tó az alábbi cél, mind a logisztikai felsőokta- tási képzésnél, mind a logisztikai vagy Ellátá- silánc-menedzsment tanfolyami továbbkép- zések területén. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez megvalósítható különösebb programozói ismeret nélkül. 1 Sokan ezt hitetlenkedve fogadják, hogy ők képesek egy applikációt elkészíteni az okos telefonjukra, vagy a tabletjükre (And- 1 Napjainkban már több ingyenes applikáció készítő szoftver is elérhető. 47