Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 46

44 Szakértőink tollából hogy mint sok mást, ezt is csak egyszer kell összerakni, onnantól jóval kevesebb erőfe- szítéssel lehet üzemeltetni, mivel mondhat- ni csak frissíteni kell. Lehet hogy ez így leírva kissé túl egyszerűsítettnek tűnik, de valójá- ban nincs messze a valóságtól. Mik a lép \Z^[dK^HZ]\ް[0]0H0[p[YKB[^\KH[\[YKXZ[ 0XK[YBZ[H[\ް]0\K^]Z\Hܘ[ BX[p]^\ޛ[]0][ ][\ޝH[ۙ BZH]0YXZH0\HޱlZZ\\ޝY]ޙ]B[[YZ] Z]\ޙHH[\ܝpܘB\]\\ޝ[KHZ[[][H^ZܙHHޙYBY[ZܙH0\[Y\YY[[KH[\[YKXZ[[[^\^1dYZBp\\Y\[\\ް[0]0H0[[0\B\^\][0\[^0\][ \KXZ[X\[K^YY\Y\ \ޛ۝][][YYݰX[۝[H^0ދB\] 0\H0][Z] \pZZ]YY\][p\0ܘK[\[XYؙ\ް[0]0ܘK^[\ B[XYp\0\K^[[\[XY0ޙKB]dZ\K^p\0\K\\YZ\K^[1dp[0KB0\0\0\Z\KHYHYY\ޙ\l\]]0[0][ޙ[KB0[\[K^YH[X[]\ވ0[[0[™\]0]\\[[]\ވp\0ژH;[]Z\»\\Y1dK\]0qlH;]ۘ]0[ B[^[0;YY[\qlH;Y[Y[B\qlH;0훝0H;\\ٙ[ް;\\\Y[1dK[Z[^ZH0\0\ZYYݘ[ZBܝ]Z1dZ]\\YHdXܝ0\KBZޙ\[ Z][[Z0[0][H[B0[\]0[0혘0\0\\\ޚ]YHKBް[0]0ވYHYܝދH[H^ZZ[YZZH0훋Z0훈Y˂^[\]1dH\ް[0]0H0[0[[0X[^[\[XYp\0ڰZYޛZ۝[K0\^YH]dZHYH[]0]Y]\]0[d][YYٙ[[1dK]^[[0YݰX[Y[KH^[H0\0\[YYݘY][^0XBޙ\\1dZ][Z^HޙZ܈dX[[KBdZ][ 0[0][1dZHYH][Y\dH[[B]^YX[X] ZHHXX\۝K[ܰYXZHZ]Y˂H[H0[0]ݰX[[Y^K^B0[[dHYH0\0\] [pYH\\ذ[p\ޘ]0혘Z[[B[H0^pZވ]1dK0HH\\ٙ[ Bް\p\Y[^\\YYZ^][1dZKBY[Y\ݰXHYpޞKHpYœ0[0][]\0X[0\^TKX[X[Y\ޙ\lHYH\0[\ޝ0qlHKB\0]0\HHl\lHZY[0\휛Y^] BY[ZK[[Z[0휝[ZHޘX[[ޛY›[YY0^pX[^\0\[0[\ް[0Z\0\K[[1d[YY[0HYHۘ[]BYp\0\H\]0]0\ZY0\H]KB]]0훈[ݰX[[Y^˂K^H\] Z[Z]0\[HKB]0훙[H]0YpZ]0\Zp\Z]YH[\]0]YY0\]YޛKB0[0혘H\ް]YYYY[[[[›\ۚK0\H[[^\ܙH0[0]\H\ދB힝0ޙYqlZ[K [pۚˊBH흙]^dH0\0\H^][[^\ZZ\ޚ[0[p]^ܛpZX[ BޞZ[H[HY]] 0\YpޞB^Y\pZZ]YZ] 0[0][]dZBZ[0\ް[0]0[ۛ[^] 0 B]0Y[\]0]Zް[XKZ^Y[šޞHYH۝[ޙ\ Z]1d[Y\B\^X[Z[Y[[[KYH LKL\Yp1d\ޚ[0ZHH]^]1dX[BLLYBB͂YB̂0XK[YHZ[Ž B\[[0]]X]Z]Z\Z[[X^BK\Y\[^] H^0[[[H\1d[ޙ\]]K[ݘY0\^[ Z\ް\Y[ۈޙ\]ZY]0]YHY\ޝ0š\[ޙ[X\K0\HYY\^H1dZ] HYH[[^\\Yp[YH]\Y[ Bޛ0\ޙ\[]]]HHދp[[0[Z˜Y]]0\ް[[] HHXX]^ZBYH\][H0\ZKH[ZH\\^]]0\\HZ[d\Yؚ^B]0\H\ޚힰؙ[Z܈[ZZ\\BY\d\\Z] HYH0[0][YHQPBޙ[[0[]0\0X0^][0Y\ޛ[]0˂^Hp]^YH0X0^]YYۋBޝK0\0Z[H0\ܘ\ZݘHp\0]]0›\ވH]]Yp\0ZH0\Z[Y[YKˈ^^흙]1dK\XYZ0\0\HXXH[BܛpXpYqlZ0\KYY\0\H0\0\0ZKB0\K0\[[p[Y[Hޙ\[^^H۝ [ZBdHܜ\]۰\H[Y[ۂZ]Y\[ZYYYYZ]1d\[YKBޙ\lHZH[Z˂HXXH[1d\Z[\ZYqlZ0\K^[܋BpXpYqlZ0\KYY\0\K[ޙ\^KBH0\X[[ZY[H[0]0\[1dp[0]0\H^^۞HYH0훈ޘZXH0\Yp[pY0\›Z[[Y[^\ٚ]ܚY[0[ H[ZHް휋Bힰp\^[\][XXH[1d\Z[\Z]0[]]K^[H0[Y[[]ޙ[XKBYKH\ܚZ\Y]ܛ[0\]1dYZ[p\ZY[Z\Yؙ[H^[1d\[]]]0˜Y]ܛ^۞Hޚ[H]][[Z[KB]1d\[Zۈ[0[]0ZZYYˈYKYYB[ۙ] p\۞ZHްޙ[]Z]\ޙB[0[HZ܋HH[H[XYޚ[BZ0\^\Y0[\[0\]1dYZ0\Z[[[XXZ[[p[YX0\Z[[\ޛ]KBX[[p[YX[[ [JHHXؙBpK\ޙH[Z[]][YY0\š\0[0][Y]\\H^ؘ[\B]Z][^p\HްHۘH]0\K0\HZ][ힰ\ H0\ް0]\ް[00YH[ݙ][]ۋBH^H0\\\H^Z]^[[^\Z] ޚ[0[0\H^Z0혘Z\HY] B[X^[[H\]00\[p\ޝ]1dBܛpXH0훝0\ܝ\ޛ۝ވ0\HXZYY][ޙYY[ܙH0\0HYYH[[^\0\[1d\Z[\[0Y˂H^Zؙ[^[[^\Zؙ[0\[1d\Z[ B\Zؙ[[0[[ܛpXp]]]0]BZ]^][[^\ܙK0[0][[\X]0\رd\YYH\X]0\ޱlZK0]HKB] HY[ZZ^^\\YX0XZBޙYY[\pZܝ [[]JK