Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 4

02 Bevezető ÚJ ELNÖKSÉG, ÚJ STRATÉGIA Chikán Attila, az MLBKT társelnöke Megtartottuk idei közgyűlésünket, amelyen a két éves ciklusra megválasztottuk az elnökséget és elfogadtuk a Társaság stratégiáját. Fontos változások mentek végbe működésünkben az előző ciklusban, ehhez az elnökség nélkülözhetetlen támogatást nyújtott, amiért köszönet illeti a tagokat. Az új csapat mintegy fele volt benne vagy a most leköszönő, vagy valamelyik korábbi elnökségben. Ez megítélésem szerint jó arány, biztosítja a hagyományőrzés és megújulás egyensúlyát. A régi elnökség tagjaiból alakult bizottságok egy éve kezdtek el az új stratégia kialakításával foglalkozni. Fontos kiindulópont volt, hogy a stratégia fő irányaiban nincs szükség változta- tásra, annál inkább szükséges a működés egyes elemeinek finomítása és gazdagítása. Számos ülés és sok „házi feladat” elvégzése során részleteiben kibontottuk az MLBKT üzleti modelljét, elemeztük a hazai logisztikai társadalomban jelentkező keresleti és igénykielégítési tényezőket, a rendelkezésünkre álló, illetve bevonható erőforrásokat, a partneri kapcsolatokat, összefog- lalóan mindazt, ami az MLBKT eredményessége szempontjából fontos szerepet játszik. Az elemzések alapján kialakult az a négy stratégiai terület, amelyeken kiemelkedő teljesítményt szeretnénk nyújtani a következő év