Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 39

MLBKT hírek BVK ’18 – A BESZERZÉSI KONFERENCIA Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubja idén május 9-én tartotta „Vendor menedzsment vagy a beszállítók aranykora” címmel konferenciáját. A cím választása a beszerzés aktuális kihívásait igyekezett tükrözni: beszerzési nehézségekkel találkozhatnak a beszerzők számos termék piacán. Ezek a nehézségek a beszerzés hagyományos eszközeivel általában nem kezelhetőek sikerrel, előrelátásra, tervezésre, együttműködési készségre és sokszor kompromisszumokra van szükség. Gábor Zsolt dr. Vörösmarty Gyöngyi A rendezvény első plenáris blokkjában két olyan témát igyekeztünk felvillantani, amely befolyással van a beszerzési munka mindennap- jaira, bár lényegesen túlmutat a szakma keretein. Giltán Tivadar (BVK elnök) köszöntője után elsőként Madár István (Portfolio.hu, Budapesti Corvinus Egyetem) a hazai gazdaságpolitika kihívásairól beszélt. Egyik fontos gondolata volt, hogy a munkaerő a gazdaság működése szempontjából kulcskérdés. Alapvető problémaként ér- zékelhetjük, hogy hiánya több iparágban komoly gondokat okoz, miközben alig lehet bővíteni a bevonható bázist, s a jelenlegi mun- kaerő makroadatok alapján mérhető hatékonysága is alacsony. To- vábbi gazdasági növekedés csak a hatékonyság javulásával érhe- tő el, ehhez egyrészt a legkevésbé hatékony kkv szektor fejlődése, másrészt pedig az oktatási és egészségügyi szféra fejlesztése jelent- heti a kulcsot. A humán faktor kérdésével foglalkozott Tari Anna- mária (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta) előadása is. A generációk közötti különbségek sokszor okoznak kisebb-nagyobb konfliktusokat a munkahelyeken is, megértésükhöz az előadó szá- mos színes példát hozott. Pozitív üzenetei közül talán kiemelhető, hogy fontos egymás elfogadása és a dicséret fontosságának a felis- merése és beépítése a céges kommunikációba. A program második blokkja már beszerzési témákkal folytató- dott. A pódiumbeszélgetés előtt két felvezető előadással hangoló- dott rá a hallgatóság a vendor menedzsment kérdéskörre. Azurák Zsolt (beszerzési és logisztikai igazgató) a Magyar Telekom Nyrt. vendor menedzsment gyakorlatának kérdéseit és dilemmáit mu- tatta be, melyekkel a stratégiai beszállító menedzsment megoldá- sok gyakorlatba való átültetése során szembesültek. Oláh Sándor (Central Strategic Purchasing Manager, Knorr Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.) egy gyártó vállalat példáján mutatta be a tapasztalatokat, s hívta fel a figyelmet egyrészt a beszállítói ké- pességek és teljesítmények strukturált nyomon követésének a fon- 37