Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 36

34 MLBKT hírek AZ MLBKT ÚJ ELNÖKSÉGE Barla-Szabóné Illés Nóra Kiskereskedelmi és FMCG területen több mint 15 éves múlttal rendelkező logisztikai és supply chain igazgató vagyok. Áruházi, logisztikai, be- szerzési és supply chain vezetői tapasztalatim révén volt alkalmam az iparág kihívásait kü- lönböző szemszögből látni. Fontos számomra a fejlődés és a fejlesztés, legyen szó csapatról, folyamatokról, eredményekről. Az MLBKT-ban szeretnék aktív elnökségi tag lenni, a Magyar- országon tevékenykedő kereskedők és partereik nézőpontját képviselni. Használható stratégiai és operatív javaslatokat kidolgozni a felmerülő problémákra. Barna Zsolt Dr. Chikán Attila Csicsmann Péter Emberi és szakmai hitvallásom legfontosabb eleme a humán munkaerő felbecsülhetetlen ér- tékébe vetett hit, amely szerint „meglehet, hogy a digitalizációnak és robotizációnak köszönhe- tően a raktárlogisztikai folyamatok precizitása szinte a tökéletességig fokozható, az emberi értéket azonban soha nem fogja tudni helyet- tesíteni – ez ugyanis mindenekfelett való kincs. A logisztika jelentősége minden újabb ipari forradalommal nő, s ráadásul egyre érdekesebb lesz. Kit ne varázsolnának el a belátható jövő fejlődési lehetőségei, az árukezelésben, szállí- tásban, menedzsmentben? Ezeket a lehetősé- geket hatékonyan megvalósítani nehéz és szép feladat - társaságunk ebben igyekszik segítséget nyújtani. Szakmai felelősségünk nem lehet csak egyéni vagy vállalati érdek, ahogyan a különböző szak- területek sem csak önmagukért vannak, vegyük észre végre, hogy mindannyian ugyanazért a célokért tesszük dolgunkat, ezért tegyük ezt nyi- tottan, etikusan és fenntartható módon, tisztelve és megbecsülve egymást.  Tanulj a múltból, dolgozz a jelenben, tégy a jö- vőért a következő generációk örömére és javára! Gál István Az Ipar 4.0 és a digitalizáció korszakában még jobban felértékelődik a hatékony logisztikai láncok fontossága, melyet jól képzett, rendsze- rekben gondolkodó szakemberek működtetnek. Az elektromos, alternatív szállítási módok nagy arányú elterjedése, valamint a hagyományos, környezetkímélő fuvarozási módok (vasút, kombinált szállítások) szerepének fokozódása várható. Az MLBKT, mint Magyarország kiemel- kedő logisztikai társasága komoly szerepet fog játszani az új technológiák és szakmai trendek megismertetésében és elterjesztésében. Kellner Mária Horváth Péter Nagyon megtisztelő, hogy ismét lehetőségem nyílt az MLBKT elnökségéhez csatlakozni, és tehetséges szakemberekkel együtt részt venni a Társaság eddig elért eredményeinek, sikereinek gyarapításában egy egyre intenzívebben változó üzleti és társadalmi környezetben. Felgyorsult világunkban nagyon fontosnak tar- tom, hogy az MLBKT-n keresztül el DE)չɷЁѥЃɥDE)酋夤ѽͽͰٔа䁄酬)ٕѕɕ񰁡ͅՑչ)Eͽɉ酤ѥɹ񹬁)ճɄ̸U兹ȁ͝ɥɉ)́酭ɯЁɄLѕɷѕ͕+L͝ɥɤͤЃɥDɓ͕)م́鹕Eͽɉͭ鉅)-́)Qхх典͕Ёѽ)啱酭ٕE啬)م魕啑ɤɅ)ͅ镸ххѽ́Փ͍͕)ͽ́聽хͤ啬ش)ЁѕѱЁɕѻEѕ+́E͕ѕ