Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 35

Gyógyszerlogisztika 5. ábra. Szakmai anyag felhasználási lista 6. ábra. Áttekintő beteglista mészetesen ez a modul rendelkezésére áll a klinikusoknak is. A rendszer előnyei három csoportba so- rolhatók: az ellenőrzött felhasználásnak kö- szönhetően javult a gyógyítás költséghaté- konysága, nőtt a terápiás betegbiztonság és ezen adatrögzítéssel lett megvalósítható az esetszintű kontrolling. A rendszer a felsőve- zetés számára hasznos áttekintő listákat is prezentál. Ilyen a napi létszám lista (6. ábra), amelyre az adott hónapban az osztályon ke- zelt betegek fődiagnózis, fekvőbeteg-ellátás finanszírozási kategória azonosítója (HBCs), súlyszám, ápolási idő, garancia adatai kerül- nek. Egy további listán az ápolási esetek fő- diagnózis és HBCs szerint csoportosíthatóan jelennek meg (7. ábra), és itt áttekinthetők a bevételi és költség adatok. A költséghaté- kony gyógyítás napi szintű ellenőrzésében nagyon hasznos a ráfordítás lista (8. ábra), amelyen az osztályon bent fekvő betegek összes és aktuális gyógyszer és szakmai anyag költségét tudjuk áttekinteni. Az informatikai rendszer további fejlesztése 7. ábra. A HBCs-k költség és bevétel listája Folyamatban van a műtőben használt min- den eszköz GS1 alapú kétdimenziós Data- Matrix kóddal történő lézer gravírozása. En- nek eredménye lesz, hogy egy adott beteg műtétje kapcsán nem csak azt tudjuk meg, hogy a műtét melyik műtőben mennyi ide- ig tartott, mely orvosok, mely szakdolgozók vettek rész a műtétben, milyen gyógysze- reket és szakmai anyagokat használtak fel a műtét során, hanem azt is tudni fogjuk, hogy 8. ábra. Ráfordítási lista betegenként valamint az az adat, hogy a beteg az adott gyógyszert hány napja kapja. Amennyiben a gyógyszerésznek ez az információ nem ele- gendő, egy erre kifejlesztett modulban megtekintheti a beteg teljes orvos-szakmai adminisztrációját (jelen eset és a korábbi esetek is), gyógyszerelési és szakmai anyag felhasználását (4. és 5. ábra). Ter- konkrétan mely műszerekkel, eszközökkel történt a műtét. Mindez tovább növelheti a betegek biztonságát, egyben biztosíthatja a mű- szerek alkalmazásának ellenőrizhetőségét. dr. Vácity József, főigazgató Markhot Ferenc Kórház 33