Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 34

32 Gyógyszerlogisztika nálásához plasztik lapra ragasztott vonalkódot használunk. Felhasz- náláskor egy ilyen lapot tesz az ápoló a beteg gyűjtő dobozába (he- lyettesítendő a csomagoló anyagot). 2. ábra. A rendszerből nyomtatott gyógyszerelési lap 2. Egyedi, adatrögzítést gyorsító megoldások Mivel az aneszteziológusok a gyógyszeres terápia egy szűk spektru- mát használják, ezért számukra speciális gyógyszerlap került kialakí- tásra. A műtét kezdetekor egy ilyen lapra ráragasztanak egy etikett címkét, és a felhasznált gyógyszerek mennyiségét ezen a lapon admi- nisztrálják. A traumatológiai műtétekhez szintén egyedi lapok készül- tek. Ezeken a lapokon fel vannak tüntetve a választható fém anyagok és csavar típusok. A felhasználásnak megfelelően a műtét során fel- használt anyagok mellé csak a felhasznált mennyiséget kell rögzíteni. Ezen speciális adminisztrációs lapokról történő adatrögzítés szintén csak és kizárólag vonalkódok beolvasásával történik. A rendszer része a klinikai farmakológia informatikai támogatása. A gyógyszerész délután ki tudja nyomtatni egy vagy több választott osztály gyógyszerelési listáját (3. ábra), amelyen minden osztályos beteg szerepel; a diagnózisok és az utolsó (éppen most) alkalma- zott terápia feltüntetésével. Így a gyógyszerész a másnapi vizitre fel tud készülni, és rögtönzési kényszer nélkül megfelelő gyógyszerelési szakmai tanácsot tud adni. A listán a terápia költsége is szerepel, Az ápolók elvárt adminisztrációs feladatainak egyik eleme a beteg- felvételkor a lázlapról az elrendelt terápiát a felvételi gyógyszerelési lapra felírni. Az éjszakás ápoló feladata, hogy a rendszerből kinyomta- tott gyógyszerelési adatokat (2. ábra) összehasonlítja a lázlapon rög- zített utolsó gyógyszereléssel, és ha szükséges, akkor a kinyomtatott gyógyszerelési listát korrigálja. A betegellátás során felhasznált szakmai anyagok csomagolóanyagait a személyzet nem a hulladék tárolóba dobja, hanem a beteg nevével fel- címkézett gyűjtődobozba teszi. A műtőben egy nylon szemeteszsákra ragasztanak egy etikett címkét, és ebbe gyűjtik a csomagolóanyagokat. Az adatrögzítés menete a következő. Reggeli körjáratban az osz- tályokon elkészített éjszakai gyógyszeres la- pokat és új felvételes gyógyszeres lapokat az adatrögzítő személyzet az irodájába viszi. Az adatrögzítéskor a betegazonosítás a lapok- ról történő vonalkód beolvasással történik, és ezt követi a gyógyszerek beteghez törté- nő rögzítése, ami új felvételes beteg esetén történhet vonalkód beolvasással vagy listá- ból történő választással. A már bent fekvő betegek gyógyszeres terápiájának rögzítése az előző napi gyógyszerelések átemelésével (szükség szerinti leállítással, dózis változta- tással vagy új gyógyszer indításával) történik. A szakmai anyagok adminisztrálását az adatrögzítő személyzet a laptopján az osz- tályos kezelőben végzi (a rendszer működ- 3. ábra. Gyógyszerelési lista tetésének nem alap feltétele a teljes kórházi WiFi lefedettség, mivel a rendszer alkalmas az off-line üzemmódra is). A folyamat a gyűj- tő dobozon lévő betegazonosító vonalkód beolvasásával indul, majd HXY0[XKBܰ0휝0[dHۘ[[\\][KB]0ZˈHYHY[Z\Yؙ[[\ޛ[[XY  1lZX[1dZ]0]\ZBHZ0\[\ZYYYHۘ[[Z] ^Zܱd[HZZܱd[^Y]ް]1dB][]0\ZZ]\ޛ[]HYYYHYZKB\ޝXp\\ް][Z0\H[\ޛ[0\˜YZ[\ޝ[0\Z܈[[ް]ZHۘ[ B] Z[^0H0휝0[ZZ[HޝKB\X\]Z0[0\X[H0Z[p[YZ™\]0[^\^Z]HZZ]8'X\'BZZۙZ]^0[ H[[Z[\ދH 0XKp\ޙ\[\ޛ[0\H\