Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 23

Fókusz be a központi raktárba. A központban hét munkatársunkhoz futnak be a javaslatok, ők döntik el, hogy ezek a javaslatok reálisak-e? Amennyiben egyetértenek a kimenő és a boltok felé menő rendelési javaslatokkal, akkor egy gombnyomással útjára engedik azokat. A boltok előtt nyitva áll egy másik lehető- ség, hogy szükség esetén utánrendeljék a sa- ját márkás és az akciós termékeket. De alap- vetően azt szeretnénk, ha automatikus lenne a rendelés, és ha egy bolt esetében a tíz száza- lékot eléri a manuális rendelés, akkor megkér- dezzük, hogy mi a probléma. Ettől még nyit- va hagytuk a kiskaput, mert persze a gép sem tévedhetetlen, hiszen egy-egy termék tényle- ges fogyása számtalan tényezőtől függhet, az időjárástól a versenytársak aktuális akciójáig. n n A szállítmányozást hogyan oldják meg? Külsős fuvarozóval dolgozunk. Egyébké BW2##";g;gGF7G&L:vl:L:2,:7PfB,:&&֒wV76:GVFRVЧfGVL:W&VFWFVr:B<:vvV7W'YGL;:&:"VwVv,:צL;2'BЦW"V:FWGL;ƲRf6B Y :FV氦VvFGBL;&FW'f&V7::F:&F :'WBWBFWl:V<:vWBV,:rWFЦF:GVl: :fRfWWGL;Ʋ&RL;&FW'fWY&VG7W'B7gGfW":Fwl:&L;6֒ЦǖVVw&VFV:6VgWF&R :2W:Vw,;6,:ƦFƗ:L;,:B :2V&,Yf&:6;6,;6Fv7VFLY"WFVЧFRVwVw&F& :Fv6"Rƶ7::GV֒VwRBVVFwVwW0&F&76WFVFRVw7W":6fVpFWV76&Bf&v:L;6l;vrVVǖ&L:"w<:|:L;6 :2FW&:7RЧFW6V&B :2&L:";g;gGFL:f<:wL;6vFV:Bw :FV:7,;6:rVЦ&W7:ƆWL;d4rV&VR :VЦ֗7W&V :2G&|:&:2;;fRЦvW7<:vRw&֒FW&:V,Yf7;2VrVfv7v :צV֗BЧFW&WFVVVWBVwFV:;氦Vw<;6|:WBvV&V"F6BfvVVv:;Vw76Цr&:BV&F2wBǖ@V֖B֗B:W&Y:GGV :0Vw,;27::BfwVw&l;L:B6VЧGVFV&VYऌ:&;gB :fV&V;&VVLY6VVrfrYW,:w&'7:vগ2&V76:6V7W&Bw:,;6fR7::;g:FW664$ :2V6:"VVf7"2&VVVFWGFRW'&PfF;2FW'fVB;gfWFVfWL:ǗL:'6;g;FV2fvV'6֒VpVwRV( FW7:r: ;wfWWLYvvL;2#