Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 22

20 Fókusz Ez attól is függ, hova akar a cég hosszú tá- von eljutni. Mi szeretnénk megmaradni a kaptafánál, azt csinálni, amit most, csak közben még jobbak, nagyobbak és ismer- tebbek lenni. Ebből a szempontból pedig nagyon is fontos a szakmaiság és hogy mit árulunk. Igyekszünk olyan választékot tarta- ni, ami az alapkompetenciánkhoz közel áll, és csak azért nem állunk neki valamit árulni, mert rövid távon jelentős haszonnal kecse- gtet. A Rossmann még most is alapvetően családi vállalkozás, és mint ilyen, hosszú tá- von gondolkodik, és folyamatosan az alap- kompetenciáját és -imidzsét erősíti, ami a mi esetünkben a drogériát jelenti. A rövid távú haszonért nem adjuk fel a hosszú tá- vú eredményességet, és ez óriási különbség egy tisztán pénzügyi alapon vezetett tőzsdei céghez képest. A munkatársaknak is jó ez, mert hosszú távú kiszámíthatóságot jelent és a jelek szerint a piacon is eredményesen működik. n n Milyen változásokat vezetett be, Flórián László, Rossmann Magyarország gálás, különösen a vidéki boltjainkban látom sokszor, hogy a vevők és eladók jól ismerik egymást. Persze, lényeges az ár, a választék, a lokáció, a promóció, de az emberi tényező is kiemelkedő szerepet játszik ma is és fog játszani a jövőben is. Ha két bolt közel van egymáshoz, ugyanolyan választékot, árszín- vonalat kínálnak, akkor oda mennek a ve- vők, ahol kedvesebbek az eladók. n n Mennyire igaz ez egy áruházlánc igazgatójára is? Neki is jó kereske- dőnek kell lennie, vagy inkább az általános menedzseri képességek a fontosak? amikor 2012-ben a Rossmann ügy- vezető igazgatója lett? 2011 novemberében érkeztem a céghez, és egy bő fél évig a korábbi, német ügyve- zető mellett készültem fel az irányításra. A 2008-as válságra rosszul reagált a cég, ezért új stratégiára volt szükség. Ennek számos eleméről (árstratégia, szortiment stratégia) már korábban döntöttek, és nagyrészt végre is hajtották. Szerencsés dolog volt, hogy ne- kem nem a romokat kellett eltakarítanom, hanem nekiállhattunk a marketingtevé- kenység fejlesztésének. Amikor idejöttem, a marketing 85 százalékát a szórólap tette ki; ez mára 30 százalék alá csökkent, miközben a szórólapok mennyisége nőtt. De csatlako- zott mellé a tévéreklám, a közösségi média, a webshop és számtalan egyéb tevékenység. Ezzel együtt nagyon masszív mennyiségi és minőségi expanzióba is kezdtünk sá­ n n A termékszortiment kialakítá­ ban mennyire van megkötve a ­kezük? Semennyire. Nagyon önálló multicég va- gyunk, és bár szokatlannak tűnik, az anyacég semmilyen szinten nem szól bele, hogy mit forgalmazunk. Az 5500 elemes németorszá- gi saját márkás portfólióból is azt hívjuk le, amit mi jónak látunk. Nagyjából 2500 saját márkás cikket forgalmazunk, de bármikor szabadon dönthetünk arról, hogy mit ve- szünk fel a listára vagy mit veszünk le róla. Természetesen folyamatosan tesztelgetjük a magyar piacot, hogy miként reagál a Német- országban már bevált kategóriákra, mint a natúr kozmetika vagy a bio élelmiszer. n n Meg akarnak maradni annál, ami- hez értenek – ebbe mennyire fér be- le az újítás? Azért kísérletezünk is, például az átlagos- nál nagyobb Flórián téri üzletünkben, ahol kipróbáltuk a papír-írószer és játékválaszté- kot. Ezt azonban soha nem tesszük az alap termékválaszték rovására. Erre azért is van szükség, mert a hagyományos termékkate- góriákban itt-ott elértük a határokat – szá- jápolásban például már nem nagyon van olyan, Magyarországon kapható termék, amit ne lehetne nálunk megvásárolni. A ke- reskedelem globalizálódásával talán mi is - mint magyar Rossmann vállalkozás - tudunk európai vagy akár világszinten vásárolni. Ed- dig ennek nem volt realitása a viszonylag kis mennyiségek miatt, most viszont kezd ki- nyílni a világ, ez lehet egy komoly előrelépés a kínálat bővítésében. n n A Fehérgyarmattól Lentiig terje- dő saját hálózat ellátását milyen lo- gisztikai módszerekkel biztosítják? A saját márkás termékek, amelyek a forga- lom nagyjából 20 százalékát teszik ki, alap- vetően Németországból, de mindenképpen az EU-n belülről érkeznek. Az összes többi terméket magyarországi gyártótól vagy for- galmazótól vásároljuk, még ha az anyaválla- lat külföldi is. Az összes áru, egy elenyésző kis százaléktól eltekintve a központi, üllői raktárba kerül, a boltokba közvetlenül ele- nyésző a kiszállítás. Számunkra ennek az az előnye, hogy nem több százszor kell átvenni az árut, hanem csak egyszer – amit a köz- ponti raktárból osztunk le a boltoknak, azt nekik már nem kell átvenni, mert az a felté- telezés, hogy a központ jól dolgozott. n n Hogyan történik az igények köve- tése, a rendelések leadása? Korábban az emberi tapasztalatokra alapoz- va, manuálisan rendeltek a boltok. Hat évvel ezelőtt üzembe állítottunk egy automata diszpozíciós rendszert. Most ez a rendszer készít rendelési javaslatokat minden nap a boltok számára, és egyúttal a szállítóknak is javaslatot tesz, hogy mennyit hozzanak