Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 21

Fókusz FOLYAMATOSAN AZ INNOVÁTOROK KÖZÖTT Évek óta kétszámjegyű, a piac átlagánál magasabb növekedést produkál cégével, hisz az online piac előretörésében, de a webes kereskedelem logisztikai kihívásaira még megoldást kell találnia. Flórián László, a Rossmann Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója kimondottan élvezi, hogy egy nemzetközi üzletlánchoz képest nagy szabadságot kap munkájában. n n Honnan indult a karrierje? 1997-ben végeztem a Külkereskedelmi Főis- kolán, és rögtön diplomázás után adódott egy lehetőség: üzemvezetőket kerestek a Metro áruházakba, ez amolyan áruházveze- tő-helyettesi posztnak számított. A Metro akkor egészen különleges helyzetben volt, gyakorlatilag egyedül uralta a piacot. Az egész országban 2-3 hipermarket lehetett, miközben már 8-9 Metro áruház működött. Messze piacvezető volt, így válogathatott a munkatársakban. Utólag visszatekintve en- gem is egy kicsit meglep, hogy engem vá- lasztottak, mert aligha lehetett meg a kellő tapasztalatom. De valamit mégis láthattak bennem, mert felvettek. n n A Metro után jött két másik nagy áruházlánc, az Obi és a Baumax. Az itt szerzett tapasztalatokat miként tudja hasznosítani mostani munká- jában? A Metrónál élelmiszerrel kezdtem, ami sze- rintem ennek a szakmának a csúcsa. Később átkerültem a non-food részlegre, és meg- szerettem ezt a nem élelmiszer, iparcikk jel- legű áruválasztékot is. Itt ismerkedtem meg a barkács termékekkel is, ami önmagában is teljesen más világ, eltérő szezonalitással, vevőcsoporttal, vásárlási gyakorisággal. Úgy érzem, kimondottam előnyömre válik, hogy láttam élelmiszert, láttam iparcikket, mert amit most csinálok a Rossmann-nál, az va- lahol a kettő között helyezkedik el. Jól jön most, hogy mind a két területen szereztem tapasztalatokat. n n A mai kiskereskedelemben, ahol a forgalom zöme már a nagy láncok- nál összpontosul, és szinte tudomá- nyos alapon szervezik a működést, mennyire van még szükség a boltok- ban a régebben oly sokszor emlege- tett „kereskedői vénára”? A kereskedelem az egyik legősibb szakma, több ezer éve a személyes kapcsolatokra épül, és ezek a személyes emberi kapcsola- tok még ma is abszolút fontosak. Hiába az internetes kereskedelem, hiába az önkiszol- 19