Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 14

12 Trendfigyelő az ellátási láncok pedig folyamatosan gene- rálják a különféle adatokat, amelyek ma még jórészt kihasználatlanul hevernek az adattá- rolók mélyén. Az AI lehetővé tenné ennek a strukturált és strukturálatlan adathalmaznak a kiaknázását, tovább fokozva és gyorsítva az amúgy is elkerülhetetlen digitalizációt. Végül az is látszik, hogy a mesterséges intelligencia megérett arra, hogy szélesebb körben is használatba vegyék. Manapság a digitális innovációk először a fogyasztói vi- lágban terjednek el, hogy aztán meghódít- sák az egyéni fogyasztókat célzó vállalkozá- sokat is. Amikor már ott is gyökeret vertek, akkor jöhet el a technológia szélesebb körű, business-to-business vállalati felhasználása is. Az átmenet idejét pontosan megjósolni lehetetlen, de az egyéni fogyasztókat kiszol- gáló vállalati körben már rohamosan terjed az AI. Ez alapján nem túlzás azt jósolni, hogy a nem túl távoli jövőben a B2B iparágak, így a logisztika is nagyobb mértékben kezdi használni a technológiát. A lehetőségek tárháza Már csak az a kérdés maradt, hogy milyen területeken és mire tudja használni a logisz- tika az AI-t. A DHL már említett tanulmánya egész sor lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, amelyekből itt és most csak néhányat villantunk fel. Háttérterületek n n Amikor az üzleti világ egyre összetettebb és versengőbb, a globális és regionális ellátási láncokat működtető vállalkozásokon is nő a nyomás, hog HZ[XY\Xޚ[1lHޛ B[]0\][[[Z^ۛYHZ]1dKBYޙ\[X[X][[dH0\ZۋZ힘[HXٙXH]Z[\YZ 0[BKް[]][ [ܛX]ZJH[H[Zš\p]1dY1dK\]0][Y][ ^Z[KB]]^0[]^]ۚ]0]]]X]^KB0\YZ\X[ޛٝ\Z][XH0[0]0\K[Y[YZHYY0]dH[ܛX]ZZH[ޙ\ZBH[\ޚYH\\ZZ]ZY\ޙ\lXޘX[[ޛ][YX[X]]YYB[K[p\0\H\ZΈHޛٝ\؛[H[\ޚH^[X\][Z] \0[KBY\ް]H^ 0[0][^Y]0ޙYqlZ0KB][ [[d\\][ HH[p[ްš[X^Y][ް\][0\H0훝0KBZ[1dZ\ް]0\][[ޚ\ۋް[[0Z^[0\BYHYH\ޝZZHޛ[]0ް[][[[[[ްݘ[ \\[ 0Y[[0[\ B]\[\0[0ޘ]H\H[[0\ܘH^YZZYXZܘX[\ޛ[pޙ\H]\[\0[0ޘ][[XKB\K^Z[ZX[]0[ޞZ^[X\HYYܙ[ޙ\qlZ0\] HY[Y[KBZ^۞[X[XpژH][YHY]0\ H[ۙZ][\[Y][\[0[ޙ\Z\[][][KZ܈H[Y[]Z^Y[Y]ZH\ޛZ 0[]܋Z[K흙Y[[K[0YH0[\ ܰXH][Z0\[ZpZ[[[Z]Z0ޙHZ]qlZ[HJKH[Y[]YYYHް^[0Z°\0Z[ZH^]]]HYYYZܘH[0ް[l\Y[^]H\ޘHH][^0Y[ Z[[0혘H[ް0\Z[[۞[[XH[Y[] [[Z^X^[p\\YY[]ZB[\ް[[K^\H[ޙ\[0Zp[K0[[Y\Y][ YYYZH[ް\ ^0KBޙY\Z] H[ޙ\YY]\]ZH\Y\H[^0ޙY\Z]0\YBYYH][\\YH0\0Z] p[HY]ܰ0][ް[[d\^]1dHHY\Yp[K[ZH[YH\ވ0[]\ˈ[ޝ]ZZ0]H\[p]\Z[8$0[0][0[0[X[[p\Z^\Y]H]\[\0[0 0\YZZHHYY0]dH\[p]\Z[ޞKBZ8']]0[0[Z'K0暜HY]]Z^[[^\ ][\ޝZ^HZ[0] [ZHHYڛؘ\Yp[YZ]0\H[ YY[]]0[Z0\0YHݰXZ0[H[\Xp]0[H]\[\š0[0ޘ]p\Y\ޙ[۝\Yp[YZ]YH8$[[ HH[]0\YޱdH[KB\ZYZH۝[ZZ[\H^^\Yp[K\ޛ[]힘[^0[B[ޙ\^0XY]][\ޛ[HݰX۝]]H[1d\Z[\Z] ][ZZ1d[^\ް[\H0[[ZBHYݰ[ޘ]XܛpZ0\\[p \ޝ[]00ް[[0ZˈH\p\ޙ]\›Y[H[ް\][^RHY\\ޝ\\›Z][\Y\HHް[[H[][[ܛpKBp] ް[0]00ޙY0][ZYYۙ]^\KYYXZKH^0[^][ޚ]0™ܛpX[YHݰXH훞][0\H[ Bޙ\ZYp[]]X]Z\[[[0]BYYܙ[[0\HYH^]0\HX[X]\[X\HX]]ް\[ Z[^Z[0ޛ[]]Z]H[Z\ް[[0Z\ޱlKB\X[\˂[[Y[0ۘ[ [[X[^[0\›H\]0ۘ[0[ZZ[[]0Z۞XXYY]0\ް\H0[]1lH[Y] H^Y[Y[YZ[Y[Y0\H ^ۛ[HYBYY]0\ޛY1d\H0휝0[dH\ް[0]0\Y[p[Y[][ H0Z0]\]KB[[Zˈ훛YXZ]^Z]Yql\KHHYY0]dH0ۘ[\^dHޛٝ\Z]YY\ް]ZHH\^\ܰ[YY[[KBHYZ[HH[0YZlH0\\ܚZ\š힛ZY0\H[ܛpXp]YHHힰYBpYpXH\ޙ\lH[0[ް\H[YZܙHB]ްY]] \ޚힰ^[]BHް[0]p[[ް\H\ޚힰ\ql]Z[ B\ޛ[00\H\p\ޙ]\[[YH0ܚp\BޙYZ]Z\]]YYXY[Z^0KBY[]1dKHY1dX[[\Y\H0\ܝHB\dXܚ]Z\H[0XZ] ^RK][0KB[]\[[^\X[]Y]] ZHYHqlZ1dH0[H\]]]K[YKBZ][Y^Z[YH\ۘ[Y[0[[Y[H\Z]\ް]]^[[Y0Z\BYۛܰ H\Z]YK^PH]ۂ]ܛH[\Z[0]Zޛ[ޙ\B000Z[ [Y[H\ޛ۞[Y흚Y]KB]0\H\p\]0[\\[\Y\BHYۛdX\ޙY\YZ]0\^^]\\0\] 0휰\Zܙ\Y0\ZZB[ޙ[Y^][0] ޜ0\0\p[^˜[]\ޙZK^[ܛpXpݰX] B0ZH\[\0\ޛYۙZ[Y[H0YHۋBX[ܛpXp[\[YH0[Y^BH]]0\] ]›ZHHY\\Y\[[Y[p][[\Bޛ[ޙ\ZY\Hؘ[YY\Z^[X\ 0HZ]Z[[0혘[][ZKBp[Y]ZZ^KH]Yd\؛Š]Hp\Z0\\ؘ[[[BY\H[Xްؘ[\YZ0ZZޝ]0\YH^0Y[ZۙZd] Z0][\[0\ B]Zˈ^\ޚH0[0][^^Y[HXYKZB؛\ޚ\ޝ[K[K8'Zx'HY\[\[YHTX[[YH[HH\KB^0Y[Z[ HYYؙ\ް[H[0˜H۝\ް[0]0\HY1d] [\ް[0\YpX[0][Z] ][