Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 11

Trendfigyelő Magyarázat A jelentésben szereplő adatok a n n 4. ábra. Az árindex és a dízel index (Q1 2012 – Q1 2018) pontról 86,2 pontra csökkent. A faipari árin- dex 9,6%-kal 100,8 pontra csökkent. A fuvarozási ágazat dinamikáját jól mutatja adott fuvarrendelési tételre adott legalacsonyabb és legmagasabb ár különb- ségének alakulása. A 3. ábra az ajánlatok közötti különbséget és a kapacitásindex alakulását mutatja. Az első negyedévben az árkülönbség szintje enyhén emelkedett 22%-ra. Ez hasonlóképpen alakult az előző évek azonos időszakához viszonyítva, ami- kor 19 és 22% között mozgott. A dízel index lassan emelkedik Általában a dízel index együtt mozog az árindexszel, de az első negyedévben az árcsökkenés ellenére a dízel index némi- képp, 3%-kal emelkedett az előző negyed- évhez, sőt az előző év első negyedévéhez képest is. Lars Vitters, Supply Chain Manager, Capgemini kommentára szerint: „A kapacitás index csúcsértéke ellenére a fuvarozás költségei több mint 7%-kal növekedtek az előző év első negyedévé- hez képest. Ez elsősorban a növekvő üzemanyagáraknak, illetve a sofőrhi- ánynak, valamint sofőrökkel folytatott bértárgyalásoknak köszönhető. Emiatt további költségnövekedéssel számolnak az év hátralévő részében is.” Erős növekedés várható az Európai Kereskedelmi Forgalom Index esetében (The European Trade Flow Index/ETFI) Az EFTI a Capgemini Consulting Globális Kereskedelmi Forgalom Indexéből származ- tatott index. A kereskedelmi volumen válto- zása erős hajtóereje a fuvarozási keresletnek és az áraknak. Európában 2018 első negyedévében a kereskedelmi volumen az előző negyedév- hez képest (2035 milliárd euró) várhatóan 18,3 %-kal növekszik 2408 milliárd euróra. Ez lehet az index legmagasabb emelkedése 2011 vége óta, és a tavalyi azonos időszak- ­ T ransporeon európai logisztikai platformjából származnak, melye- ket 2008 januárja óta gyűjtenek. Az árindex a kilométerenkénti n n át­lag­ár időbeli összehasonlításából kal­ku­lált. A kapacitásindex az elérhető kapa- n n citás jelzője, mely az abszolút igény és kapacitás hányadosa. A kapaci- tásindex az átlagos ajánlatszám és a fuvarozási igények időbeli összeha- sonlításából kalkulált. A dízel indexet az Európai Bizottság n n honlapján található dízel árak alap- ján számították. A dízel index eseté- ben az alapérték (index 100) a 2008. január és június közötti időszak átlag- számai voltak, ahogy a többi, a jelen- tésben szereplő index esetében is.) hoz képest ez az érték 7,7%-kal magasabb lenne. 2017 negyedik negyedévében a kereske- delmi forgalom 10,2%-kal csökkent 2017. harmadik negyedévéhez képest. A teljes jelent