Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 10

08 Trendfigyelő AZ ÉV ELEJI SZEZONÁLIS FELÉLÉNKÜLÉS UTÁN MÁRCIUS ÓTA CSÖKKEN A SZABAD FUVAR KAPACITÁS A TRANSPOREON és a Capgemini Consulting közös gondozásában megjelenő Transport Market Monitor 2018. májusi száma az európai közúti fuvarozási díjakban bekövetkezett változásokat és a 2018. első negyedévére (Q1) vonatkozó adatokat ismerteti. 2018 első negyedévében a kapacitás­ n index 53,3-kal nőtt az előző negyedévi adathoz képest, és 110,1 ponton áll. Ez 2,4%-kal alacsonyabb 2017 azonos idő- szakának értékéhez képest. A fuvarozási árindex az előző negyed- n évhez képest 14,7%-kal csökkent (az index 92,1). Ez a tavalyi évvel összeha- sonlítva 7,1%-os emelkedés. A dízel index 3%-kal emelkedett az n előző negyedévhez képest, ami ugyan- csak 3%-kal magasabb a tavalyi év azo- nos időszakában mérthez képest. Az Európai Kereskedelmi Forgalom n Index várhatóan 18,3-kal növekszik 2018 első negyedévében. 1. ábra. Fuvarozási ár és kapacitás index, negyedéves bontásban (2012/1. negyedév – 2018/1. negyedév) Az ár és kapacitás a megszokott mintát követik 2018 első negyedévében a kapacitásindex jelentős növekedést mutatott a februári 131,9 pontos csúcsértékkel. Márciusban ez az érték visszaesett 105,7 pontra, ami hasonló a 2017 elején tapasztaltakhoz. Az árindex hullámzó, de csökkenő ten- denciát mutat. Januárban 9,3%-kal csök- kent, majd februárban további 8,3 %-kal, 87,2 pontos értékre. Az év a legutóbbi 12 hónapban mért legmagasabb kapacitás és legalacsonyabb árindexszel indult, ami hasonló az elmúlt évek első két hónapjában tapasztalt tenden­ ciákhoz. Összességében decemberben mindegyik index az éves átlagnak megfelelő értéket mutatott, ami alacsony a kapacitás tekinte- tében és magas az árindexet illetően. Iparági bontásban az utolsó negyedév- ben tapasztalt növekedéshez képest 2018 elején csökkentek az árak. Jelentős csökke- nés a nyomda- és csomagolóipar, mintegy 16%-os az előző negyedévhez képest. Az építőanyagok esetében az árindex 96,8 2. ábra. Fuvarozási ár és kapacitás index, havi bontásban (2017. április – 2018. március) 3. ábra. A fuvarozási kapacitás és az árindex között különbség alakulása (2012/1. negyedév – 2018/1. negyedév