Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 9

Trendfigyelő 3. ábra. A fuvarozási kapacitás és az árkülönbségek alakulása (2012. 3. negyedév – 2018. 4. negyedév) ségének alakulása. A 3. ábra az ajánlatok közötti különbséget és a kapacitásindex ala- kulását mutatja. A harmadik negyedévben az árkülönbség szintje enyhén emelkedett 20%-ról 21%-ra. Ez valamivel magasabb az előző évhez képest és ellenkező irányú: míg 2017 hasonló időszakában visszaesett az érték, 2018-ban emelkedett. A dízel index fokozatosan emelkedik 4. ábra. Az árindex és a dízel index (2012. 3. negyedév – 2018. 3. negyedév) 1,6%-kal magasabb az index a vizsgált idő- szakban. Mind az építő, mind a nyomda- és csomagolóiparban visszarendeződés volt tapasztalható. Az előző negyedévhez képest a nyomda- és csomagolóiparban 6,5%-kal csökkent az index, 115,9-ről 108,3-ra, az épí- tőiparban pedig 101,6-ról 100,0-ra. A fuvarozási ágazat dinamikáját jól mutatja adott fuvarrendelési tételre adott legalacsonyabb és legmagasabb ár különb- Magyarázat A jelentésben szereplő adatok a Transporeon európai logisztikai platformjából származ- n n nak, melyeket 2008 januárja óta gyűjtenek. Az árindex a kilométerenkénti átlagár időbeli összehasonlításából kalkulált. n n A kapacitásindex az elérhető kapacitás jelzője, mely az abszolút igény és kapacitás n n hányadosa. A kapacitásindex az átlagos ajánlatszám és a fuvarozási igények időbeli összehasonlításából kalkulált. A dízel indexet az Európai Bizottság honlapján található dízel árak alapján számították. n n A dízel index esetében az alapérték (index 100) a 2008. január és június közötti időszak átlagszámai voltak, ahogy a többi, a jelentésben szereplő index esetében is.) Általában a dízel index együtt mozog az árindexszel. A harmadik negyedévben az árindex enyhe, 2,8%-os csökkenést muta- tott, az első negyedévhez viszonyítva. A dízel index viszont 3,8%-kal növekedett az előző negyedévhez képest, folyamatos növekedést mutatva. A fuvarozók a kapaci- táshiány csökkenésével nem csökkentették az árakat, részben a dízel árának emelkedése miatt. A teljes jelentés letölthető innen: http://www.transportmarketmonitor.com/ en/home.html ©Capgemini/TRANSPOREON 2018 Megjelent a kiadó engedélyével. 07