Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 8

06 Trendfigyelő A HARMADIK NEGYEDÉVBEN TAPASZTALT ENYHE KAPACITÁSNÖVEKEDÉS ELLENÉRE CSAK ENYHÉN CSÖKKENTEK A FUVARDÍJAK Míg a fuvarkapacitás a 2017 őszi drámai hiányállapot után ismét két számjegyű növekedést mutatott, a fuvarköltségek csak 2.8%-kal csökkentek. Annak ellenére, hogy nyáron már a kapacitások bővebben álltak rendelkezésre. A tavalyi évhez viszonyítva az árak 3%-kal nőttek. Ezt mutatja a TRANSPOREON és a Cap- gemini Consulting közös gondozásában megjelenő Transport Market Monitor aktuális, 2018. novemberi száma, amely az európai közúti fuvarozási díjakban bekö- vetkezett változásokat és a 2018. harma- dik negyedévére (Q3) vonatkozó adatokat ismerteti: 2018 harmadik negyedévében a kapaci- n n tásindex 15,8%-kal nőtt, 81,2 pontra, az előző negyedévi adathoz képest (70,1). Ez 20,4%-kal magasabb 2017 azonos idő- szakában mért értékhez, 67,4 ponthoz képest. A fuvarár-index az előző negyedévhez n n képest 2,8%-kal esett, 107,9 pontról 104,9 pontra. Ez a tavalyi évhez viszonyítva 3%-os emelkedés. A dízel index 4 %-kal emelkedett 2018. n n második negyedévéhez képest. 2018 harmadik negyedévében a kapa- citás index nőtt, átlagosan 81,2 pontra. Az árindex szakaszosan változott, és szeptem- berben elérte a legmagasabb értéket május óta. Ez az előző évek azonos időszakához képest is a legmagasabb árindex érték. Míg az év első hónapjaiban a kapacitás index magasan indított, később, a várako- zásoknak megfelelően a 2017-es év végi szintre esett vissza. A legalacsonyabb érté- ket májusban mérték, ami 65,4 volt, majd emelkedésnek indult egészen augusztusig. Szeptemberben azonban az index a júniusi szintre esett vissza. Iparági bontásban az előző negyedévben tapasztalt, enyhe növekvő tendencia csak a faanyagok esetében maradt meg, ahol is 1. ábra. Fuvarozási ár és kapacitás index, negyedéves bontásban (2012. 3. negyedév–2018. 3. negyedév) 2. ábra. Fuvar ár és kapacitás index, havi bontásban (2017. október–2018. szeptember) „A 2017 előtt évek kapacitásszintjéhez való visszatérésnek egyik oka a gazdasági növeke- dés lassulása lehet – nyilatkozta Oliver Kahrs, a TIM CONSULT ügyvezetője. Az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) adatai szerint az ipari termelés az euro zónában augusztusról szeptemberre 0,3 %-kal csökkent. A következő évre vonatkozóan az EU Bizottság csökken- tette a gazdasági növekedéssel kapcsolatos előrejelzését, elsősorban Franciaországra, az eladósodott Olaszországra és Németországra vonatkozóan. A WLTP (Könnyű Gépjármű- vek Világszerte Összehangolt Teszteljárása; Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) kapcsán kialakult német autóipari gondok is lassították a növekedést.”