Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 62

60 MLBKT hírek INTELLIGENS LOGISZTIKA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT 2018. november 29-én „Intelligens logisztika a fenntartható fejlődésért” címmel a Holland Királyság Nagykövetsége a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal és a GS1 Magyarországgal együttműködésben minikonferenciát szervezett. A program azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa az intelligens lo- gisztikai megoldások milyen módon járulhatnak hozzá a fenntart- ható fejlődéshez és milyen alkalmazott módszerek érhetők el a vál- lalatok számára. Az eseményen többek között értékes gondolato- kat hallhattunk a Rotterdam-Budapest irányvonat-multimodalitás fejlesztéséről, a Lean & Green Europe Partnership projektről, meg- ismerhettük a külföldi megvalósítási lehetőségeket és tapasztalato- kat, valamint – egy kerekasztal-beszélgetés keretében – a legújabb hazai city logisztika témában elérhető kutatási eredményeket és a budapesti áruszállítás kihívásait, a fenntartható közúti áruszállí- tás megvalósíthatóságának lehetőségeit. A minikonferenciának a Kopaszi-gáton lévő Öbölház adott helyet, ahol közel százan jelen- tek meg. Rendezvényünk délelőttjén, ugyanezen helyszínen tartott konferenciát a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlő- désért (BCSDH), ahol hivatalosan is megalakult a magyarországi Körforgásos Gazdaság Platform, a BCSDH, a Holland Nagykövetség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére. Az MLBKT az eseményen csatlakozott a kezdeményezéshez. n ÚJ TAGOZATUNK ALAKULT MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT AZ MLBKT SZAKKÉPZÉSI TAGOZATA 2018. november 28-án sor került az MLBKT Szakképzési tagozatának első alakuló ülésére a BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziumában. A tagozat megalapításának célja: logisztikai szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati tapasz- n n talatszerzésének támogatása; gyakorlati képzőhelyek és a tanulók közötti információáramlás n n biztosítása; lehetőség biztosítása a szakmai fejlődésre a logisztikai hírek és n n események elérésével; pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeinek javítása. n n Az alakuló gyűlést Némon Zoltán nyitotta meg. Zoltán aktív szerepet vállal a szakképesítésben résztvevő fiatalok látókörének tágításában és a szakma szeretetének megmutatásában. Ezt köve- tően Csonka Endre, az MLBKT elnöke tartott előadást az MLBKT tevékenységéről, valamint az Első Pesti Malom Zrt. vezérigazgató- jaként annak logisztikai tevékenységéről. Később kötetlen beszélge- tést folytattak a 22 résztvevő tanulóval. A rendezvény nagy sikert aratott, az újdonsült tagok kifejezetten hasznosnak és előremutatónak értékelték az alakuló gyűlést. n