Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 60

58 Kongresszusi beszámoló ORSZÁGOS HALLGATÓI KONFERENCIA LOGISZTIKA SZAKOSOKNAK ÉS PÁLYAKEZDŐKNEK MI FOGLALKOZTATJA 2018-BAN A LEENDŐ LOGISZTIKUSOKAT? Az MLBKT 26. kongresszusának első napján ismét megrendezésre került az Országos Hallgatói Konferencia, amelyen idén is nagy számban (100 fő) vettek részt nappali és levelező tagozatos logisztikus hallgatók. Most is folytattuk a megkezdett jó gyakorlatot, Szakmai Kávézó néven kínáltunk kötetlen beszélgetési lehetőséget a jövő logisztikus generációjának. Kerekasztalainknál vállalati szakemberekkel beszélgethettek a résztvevők akár karrier, akár szakmai kérdésekről. Hagyományaink szerint a Hallgatói Konferenciát idén is Dr. Chikán Attila, az MLBKT társelnöke nyitotta meg köszöntőjével, majd a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat eredményhirdetése követke- zett. Juhász Roland, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója (MSc kategória I. helyezett), majd Kapocsi Mó- nika, a Pannon Egyetem (BSc kategória I. helyezett) hallgatója tar- totta meg diplomamunkájának bemutató előadását. A konferencia levezetését Dr. Vörösmarty Gyöngyi (BCE), a Lőrincz Péter diplo- mamunka-pályázat bírálóbizottságának tagja vállalta. A beszélgetések során az alábbi témakörök kerültek fókuszba a hallgatók érdeklődése alapján: n n Munkaerőpiacot, karriert érintő kérdések: Mi a fontos egy munkáltatónak? Gyakorlat nélkül lehet állást ta- lálni? Mennyire hasznosak a gyakornoki programok? Friss diplo- más logisztikai mérnökként hol érdemes kezdeni? Miben más a külföldi munkavégzés? Milyen hamar érhető el a középvezetői pozíció? Hogyan alakul a munka-magánélet egyensúly a vezetői munkakörökben? Mennyire fontos a nyelvtudás? Humán erőfor- rás vs. automatizáció? Továbbtanulás – mesterszak vs. munka és levelező szak. Logisztikai karrier: munkakörök, tevékenységek, fel- adatok, szakmai kihívások, vezetői karrier és döntésből eredő hi- bák, szerepek egyéni és csapat szinten. n n Konkrét, az adott vállalattal kapcsolatos szakmai kérdések: Digitalizáció társadalmi hatásai a logisztikára. Hogyan alkalmaz- kodjunk a digitális folyamatokhoz? Automatizáció és robotizáció a gyártás, a raktározás és az anyag- továbbítás terén. Automata raktárak működési alapelvei és gaz- dasági, munkaerőpiaci háttere. Lean implementáció, változásmenedzsment és kaizen kultúra. Beszállítókezelés. Fenntartható fejlődés. Tervezési folyamatok: értékesítés előrejelzés és pontosság, igény alapú tervezés, MRP bevezetés, portfólió tisztítás. Szállítási módok, fuvarparitások, nemzetközi szállítmányozás, disztribúciós rendszer átalakításának kérdései. Vevői elégedettség mérése, szolgáltatásminősítés és KPI rendszerek. A kerekasztaloknál a következő gyakorlati szakemberekkel lehetett beszélgetni: Antal lldikó Ágnes, ügyvezető, Hungarian Alliance Logistics Kft. (Re- nault) Barla-Szabóné Illés Nóra, ellátási lánc vevőkapcsolati vezető, Coca Cola HBC Dósai Tamás, logisztikai vezető, Pick Szeged Zrt. Kis Gábor, csoportvezető, Robert Bosch Elektronika Kft. Kovács Marcell, ügyvezető igazgató, MASPED Logisztika Kft. Kovács Nikoletta, IT stratégiai beszerző, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Pekár János, beszerzési vezető, Kühne+Nagel Kft. Róth Dániel, Warehouse Operation Manager, Syncreon Hungary Kft. Szabó Zoltán, osztályvezető – Expedíciós Osztály, Richter Gedeon Nyrt. Takács László, belföldi fuvarozási és logisztikai vezető, Gartner Intert- rans Hungária Kft. Hajas Gabriella, MLBKT