Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 59

Kongresszusi beszámoló EMBEREK ÉS ROBOTOK: MUNKAERŐPIAC MA ÉS HOLNAP Mezriczky László A szekció a kongresszus záró napján igen aktuális témát járt körbe: az emberi erőforrás szerepét az értékteremtésben. Napjainkban számos tényező teszi ezt a kérdést össze- tetté: a tömeges személyre szabás igénye, a gyártásban a szérianagyság folyamatos csökkenése, a reakció idők rövidülése, a mesterséges intelligencia, a robotizáció egyre konkrétabb megjelenése. Ebből is látszik, hogy ma talán minden eddi- ginél nehezebb jósolni, és az is kijelenthető, hogy igen jelentős változásokra kell felkészülni a vállalati széférában, már a közeljövőben. Az előadók elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt gondolatokat osz- tottak meg a robotizáció, a mesterséges intelligencia, az ezt Magyar- országon is keretbe foglaló Ipar 4.0 gondolatkörről. Dr. Czakó Erzsé- bet egyetemi oktatóhoz méltó módon globális jelenségeket vett sorra, arra keresve a választ, hogy az emberi munkaerő és az auto- matizálás, a robotika, hogyan férnek majd meg egymás mellett, milyen viszonnyal kell számolnunk. Előadásában az időszerű fókuszváltásokra, a folyamatos változásokra, a sokszínűséggel való együttélésre és a folyamatos megújulásra, a tanulás szük- ségességére hívta fel a figyelmet. Dr. Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus, pletykakutató, a kommunikáció kérdéseit járta körbe. Előadásának egyik fontos üzenete volt, hogy a vállalatok belső együttműködési viszonyai olyan bonyolult információs rendszerek, amelyek megismerése, fejlesztése komoly hatékonysági potenciált rejtenek, a vállalati pletykakontrol pedig egy nem csak ér- dekes, de fontos feladata is a vezetőknek. A kommunikáció, mint üzletileg kritikus tényező jelentőségét emelte ki, amely az aktuális kihívások (fluktuáció, termelési, gazdálkodási mo- dellek változása) esetében kiemelt jelentőséggel bírnak majd. A Login Autonom képviselői, Fehér András és Otti Csaba cé- gük vállalati közegben alkalmazható megoldásán keresztül mu- tatták meg, hogy az akár apró, egyéni munkafolyamatokon nyert kis megtakarítás a folyamat végén igen komoly költségelőnyt is jelenthet, konkrét, kézzelfogható alkalmazást adnak az érdeklődők kezébe a vállalati együttműködés kézzel fogható javításához. Fejős Péter, a Hammmel&Hochreiter interim partnere a lean értel- mezésén keresztül vezette le az interim menedzsment üzleti előnyeit. Előadása végén az interim menedzsment sosem tompuló aktualitását erősítette meg. Az előadások utáni beszélgetésekben a kommunikáció kérdése kapta a legnagyobb fókuszt. A logisztikai szakmát is sújtó munkaerőpiaci változások, a felhígulás, a fluktuáció mellett a változás projektek sikeres megvalósításának kom- munikációs feltételeiről, a vállalati pletyka kialakulásának, természetének sajátossága- iról kérdezték az előadót. A humán erőforrás, és ezzel párhuzamosan a kommunikáció egyre erősödő kihívást jelen- tenek és egyre komolyabb helyet követelnek maguknak a legkülönbözőbb szakmai fórumokon. A logisztika speciális helyzeténél fogva kommunikációs csomópont egy vállalatnál, így nagyon nem mind- egy, hogy szereplői milyen felkészültséggel, milyen vállalati kommunikációs térben mozognak, nap mint nap. A kommunikáció szakszerű szervezése ma már nem versenyelőny, hiánya viszont kifejezett hátrány. Reméljük, jövőre tovább erősödik ez a szemlélet a szakmában és a konferencia tematikájában is. 57