Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 57

Kongresszusi beszámoló ítélése szerint a valóságban korántsem volt annyira drámai, mint ahogyan azt a média bemutatta. (Megjegyzendő, ebben teljes volt az egyetértés a CEP piac do- mináns cégeinek – GLS, Magyar Posta, DPD - jelenlévő vezetői között.) A gyakorlatilag megduplázódó napi terhelés és a rendelkezésre álló, jellemzően sztenderd, de mindenképpen korlátos feldolgozói és kiszállítási kapacitások ös�- szehangolása nem egyszerű feladat. A sikeres kézbesítések arányában továbbra is kiemelt jelentőségű az ügyféllel való kommunikáció. Előadásában érintette a környezetvédelem és a kiscsomaglogisztika kapcsola- tát, kitért a hazai és a nemzetközi piac főbb eltéréseire is. Nyugat-Európát a kiegészítő szolgáltatások nagyon alacsony aránya jellemzi, a középpontban a hatékonyság áll. Magyarországon elsősorban a munkaerő ed- digi „relatív olcsósága” miatt sok az extra szolgáltatás, és a működés inkább a szolgáltatási minőségre és a vásárlói igényeknek való minél jobb megfe- lelésre fókuszál. A hazai gazdaságban megindult bérnövekedés és minő- ségi munkaerőhiány azonban gyors és látványos változásokat hozhat mindkét téren. Új trendként tapasztalható – jellemzően a lengyel és román pi- acon – hogy a vásárlók több helyről is megrendelik ugyanazt a terméket, és aki a leggyorsabban kézbesít, azé az üzlet. A két előadást követő kerekasztal-beszélgetésben az előző- ekben felvázolt témakörök mellett központi helyet foglaltak el a visszáru kezelés kézbesítési módtól függően eltérő arányai, az extrém méretű áruk logisztikájának, valamint a CEP piac valamennyi szereplőjét érintő edukációs folyamatoknak a kérdései. A korábbi évektől eltérően először volt a beszélgetés meghívott résztvevője egy sokéves tapasztalattal rendelke- ző igazi, hús-vér futár. A szekció legemlékezetesebb pillana- tai közé tartozott, amikor Jakab Rudolf annak illusztrálásá- ra, hogy milyen mértékben nőnek az ügyfélelvárások, egy megtörtént esetet elevenített fel. A családi házba kézbesí- tett terjedelmesebb csomag átvételekor a megrendelő pár perc türelmet kért, majd egy 35 méteres hosszabbítóval és egy nagyobb faelemmel tért vissza a kapuhoz, ahol a csoma- got kibontva közösen próbálták ki - a sarokcsiszolót. Őszintén bízunk abban, hogy a szekció valamennyi részt- vevő számára informatív, szakmailag értékes áttekintést adott erről az izgalmas és várhatóan továbbra is erőteljesen feltörekvő üzleti területről, hiszen az egy főre jutó kézbesített csomagdarab- szám még jelenleg sem éri el a németországi volumen harmadát. A BLOCKCHAIN ALKALMAZÁSÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK Dr. Gelei Andrea, Budapesti Corvinus Egyetem A szekció egy divatos kérdéskört, a blockchain (avagy blokklánc) ellátásilánc-me- nedzsment szempontú alkalmazhatóságát választotta központi témának. Az ak- tualitást mi sem mutatja jobban, mint hogy a szekció napján jelent meg a sajtóhír, miszerint a Maersk és az IBM kooperációjában működő blockchain megoldás- 55