Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 54

52 Kongresszusi beszámoló helyzetben, ahol folyamatosan növekvő árumennyiség mellett jelentős a kapaci- táshiány minden logisztikai szektorban, fontos, hogy a piaci résztvevők megtalál- ják a közös nevezőt és együtt keressenek megoldásokat a folyamataik hatékony- ságának növelésére. Haimann Ferenc (QSL) előadásában vázolta, hogy a gyorséttermek dinamikus fejlődése beszállítói oldalról igen nagy kihívásokkal jár raktározási, szállítmányozási és minőségügyi szempontból is. Ferenc arra kereste a megoldást, hogyan reagál- nak a logisztikai beszállító cégek erre a trendre és miként tudják biztosítani azt, hogy térségtől függetlenül ugyanazt a minőséget tudja szolgáltatni minden gyor- séttermi hálózat. A QSL előadása megvilágította, hogy a folyamatosan növekedő árumen�- nyiségre nem feltétlen az a megoldás, hogy a raktározó kapacitást kell bőví- teni. Ők inkább a kiszolgálási ciklusok felgyorsításában látják a megoldást, amelynek a lényege, hogy a termékek kevesebb időt álljanak a beszállítói raktárban. Inkább a menetrendszerű szállítások bevezetése, a gyorsét- termek raktározó kapacitásának növelése jelentheti a megoldást. Az MLBKT égisze alatt létrehozott FMCG platform azt a célt tűz- te ki maga elé, hogy megtalálja azokat a folyamatokat az ellátási láncban, amellyel optimalizálni lehet a működést. Próbáltak egy olyan újrahasznosítható megoldást keresni, amelyet az iparág- ban szereplők gyakorlatban tudnak hasznosítani. Beszállítói oldalról Dósai Tamás (Pick-Szeged), míg vevői oldalról Ring Dániel (Auchan) mutatta meg az első ilyen projekt fejlődési ciklusait, amely leginkább az áruátvételi folyamatok optima- lizálására helyezte a hangsúlyt. A Pick Szeged és Auchan közös munkájának legfonto- sabb üzenete, hogy a piaci szereplők kooperációja, amely a vevőn és beszállítón túl a fuvarozókat is jelenti, mennyire fontos és maga az együtt gondolkodás az, amely új távla- tokat nyithat. Bizonyos esetekben teljesen egyszerű, logisz- tikában már régóta hasznosított megoldások megfelelő helyen történő alkalmazása dinamikusan növelheti számos folyamat hatékonyságát. A LEGO, olyan Yard Management megoldást vezetett be, amely a piacon egyedülállóan a saját specifikus működési mo- delljüknek tökéletesen megfelelt. Képes Károly arra helyezte a hangsúlyt, hogy a nyomon követhetőség és a fuvarozók belső és külső koordinálása milyen szinten javított a napi operációk hatékonyságán. A LEGO esetében példaértékű, hogy a kritikus problémákat fel- ismerve megtalálták azt az optimális megoldást, amellyel alig több, mint egy év alatt ki tudták termelni a projekt teljes költségét. Ezáltal a folyamatoptimalizáláson túl, a jövőben jelentős profitra tehet szert a cég, mindezt egy olyan megoldás bevezetésével, amely más iparágakban már standard megoldásnak számít. A szekció végén a jelenlévők Haimann Ferencet az év elején a UK-ban történt szállítmányozó és beszállító váltásról kérdezték, amely több KFC étterem ideigle- nes bezárását eredményezte. Képes Károly számos gyakorlati kérdést kapott leginkább a napi operációval kapcsolatban, mint pl.: Mi történik, ha megérkezik a kamion és nincs benne a rendszerben; hogyan sikerült meggyőzni a beszállítókat a rendszer használatáról; mennyire volt sikeres a raktári integráció; beléptetéssel és kiléptetéssel kapcsolatos vámügyi kérdések; milyen szintű a hardver amortizáció, úgy, hogy az érkező kamionosok tabletet kapnak belső operációra?