Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 53

Kongresszusi beszámoló A kerekasztal-beszélgetés részvevői voltak Boncsér Péter, áruellátási és logisztikai igazga- tó, Auchan Magyarország Kft.; Csönge Norbert, logisztikai vezető, SPAR Magyarország Ke- reskedelmi Kft.; Garamvölgyi Glória, kereskedelmi igazgató, Waberer’s- Szemerey Logisz- tika Kft.; Christoph Herchenhein ügyvezető, Nagel Hungária Kft.; Kásler Péter, ellátási lánc igazgató, Pick Szeged Zrt. és Novák Gergely, regionális vezető, Unilever Magyarország Kft. A beszélgetők arra keresték a válaszokat, hogy miként kezelhető a kapacitáshiány a lo- gisztikai piacon, milyen megoldási lehetőségek lehetnek a kereskedők-szolgáltatók-gyár- tók között; milyen hatással lesz az FMCG ellátási láncra a kiskereskedelmi piac 6%-os bő- vülése és hogy miért nem terjedtek el valóban mindenhol  az EDI-, címke- papírnélküli megoldások az elmúlt 10 évben? Elemezték, hogy vajon a várakozási/átfutási idő csökkentésével, vagy az előre- jelzések pontosításával, megfelelő automatizációval javítható-e a kapacitáshi- ány. A beszélgetőpartnerek szerint az automatizálási megoldások 5 éven belül nem oldják meg a kapacitáshiányt, de fontos, hogy már ma kezd- jünk el vele foglalkozni. A hatékonyság szempontjából kiemelten fontos feladat a tör- zsadatok gyorsabb-pontosabb elérhetősége, főleg az e-commerce bevezetések miatt, illetve a digitális megoldások bevezetése a tel- jes folyamaton átívelően, akár papír nélküli formában. Elhang- zott, hogy az EDI fejlesztések a nagy cégeknél működnek, de egy kereskedő szempontjából a kis cégekre is alkalmazható megoldás lenne szükséges, mert így nincs valós megoldás, ami mindenkire érvényes. Automatizálás előtt viszont standardizálni kellene, mert nem lehet minden ügyfélre különböző megoldást bevezetni. Felmerült, hogy göngyöleg témában szükség lenne az együttműködésre a piaci szereplők között. A közönség főleg a kereskedők részéről a központi raktá- rak szerepét vette górcső alá, a raklapcsere és az átvételen töltött idő kapcsán. A beszélgetés rávilágított, hogy együttműködéssel hama- rabb lehetne eredményeket elérni. Ehhez bizalom és nyitott- ság kell, és még több iparági szereplő bevonása a közös gon- dolkodásba. Mindenképp biztató első lépés a kereskedők, a logisztikai szolgáltatók és a gyártók együttműködésében, hogy az FMCG szektor 6 döntéshozó, igen elkötelezett és szak- mailag felkészült logisztikai vezetője időt és energiát szánt arra, hogy a kapacitáshiányról és hatékonyság növeléséről megossza a gondolatait. Az MLBKT mindenesetre elkötelezett az irányban, hogy a köz- reműködők akarata szerint közös szakmai platformot teremtsen a 3 fél közötti további párbeszédre, egyeztetésekre, ami előmozdíthatja az FMCG hatékonyságának növelését. FOGYASZTÓ VEZÉRELT ELLÁTÁSI LÁNCOK Bakos Dániel, Colibree Kft. A szekcióban a fogyasztó vezérelt ellátási láncok logisztikai szereplői beszéltek arról, hogy a fogyasztói igények változása közvetve vagy közvetlenül milyen kihívásokkal állítja őket szembe és milyen módon tudnak reagálni rövid, közép- és hosszú távon. A mai logisztikai 51