Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 52

50 Kongresszusi beszámoló előadásban láthattuk a kvalitatív és kvantitatív előrejelzési módszereket költség-haszon szempontból, valamint azok szerteágazó hatását a vállalati értékláncon. Végül arra is vá- laszt kaptunk, hogy egy komplex neurális hálózat jobb-e, mint egy szakértői becslés. A következő előadásban Szűcs Edina a Scitech Nutrition Supply Chain Process Impro- vement&Planning vezetője, valamint Gulyás Attila, az IFUA Horváth & Partners tanács- adó-data scientist-je, számoltak be egy projekt példán keresztül az értékesítés előrejelzé- séről egy termelővállalat esetében. A vállalat egyik fő problémája az volt, hogy nem tudta elégséges pontossággal előrejelezni az értékesített mennyiséget termékenként. E ­ miatt fo- lyamatosan túlkészletezte magát a gyár, hogy ki tudja szolgálni a vevői igényeket, így jelentős összegű erőforrásokat kötött le a cég romlandó árukészletekben. Olyan predikciós modellek kerültek bevezetésre, amelyek segítségével javult az elő- rejelzés pontossága a heti és havi értékesítési előrejelzésekre, termék- ország megbontásban több tízezerféle kombinációra. A következő projekt példát Nagy Andor a Hungaropharma Zrt. infor- matikai igazgatója és Dr. Bakonyi Zoltán, az IFUA Horváth & Partners Kft. tanácsadója mutatta be „Hiány- és szezonalitás-elemzés nagyke- reskedők esetén” címmel. A nagykereskedő egyszerre szembesült készlethiánnyal és többlettel, mely probléma megoldásához ad- vanced analytics eszközök kerültek alkalmazásra. A nagykeres- kedő több olyan termékkel is bír, melyet nem tudott időben kiszállítani a kiskereskedőnek, másrészről olyan termékekkel is, melyekből az indokoltnál magasabb készletszintet tartott. Elemzéssel azonosításra kerültek azok a termékek, ahol vagy kiskereskedői, vagy gyártói hiányok léptek fel, majd a legna- gyobb forgalmú termékekre fókuszálva olyan beavatkozási javaslatokat fogalmaztak meg, melyek segítségével csök- kenthető volt a hiány, vagy a túlkészletezés. A szekciót Dörnyei Otília, az INSPIRA Research üzletág igazgatójának előadása zárta „Egy-kettő-három-sok: Renge- teg adat van a világban, és az Önök cégénél is!” címmel. Az előadásban betekintést kaptunk arról, hogyan tud segíteni az adatelemzés a munkaerő megtartásban, a szolgáltatás fej- lesztésben és az ügyfélelégedettség elérésében. Használjuk-e a rendelkezésre álló adatokat a tervezéshez, a munkaerő megtartáshoz, valamint a munkatársak motiválásához? Az előadás gyakorlati példákat sorolt fel a belső adatok haszná- latára, pl. a munkatársak kompetenciájának monitorozásához, valamint a külső adatok, pl. a partnerek értékeléséhez. NAGYOBB HATÉKONYSÁGGAL TÖBB EREDMÉNYT AZ FMCG SZEKTORBAN Barla-Szabóné Illés Nóra, Coca-Cola HBC Történelmi pillanat volt a kongresszusok történetében, hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a hazai legnagyobb kereskedelmi, FMCG gyártó és logisztikai szolgáltató cé­geit. Ez a tö- rekvés, már több mint egy éve sikeresen folyik az MLBKT FMCG munkacsoportja berkein belül és idén először jelent meg a szélesebb szakmai közönség előtt.