Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 51

Kongresszusi beszámoló Telekom Nyrt.) zárta „Globálisan, vagy lokálisan? (avagy a centralizált be- szerzés csapdái)” című előadásával. A Magyar Telekom (MT) a Deutsche Telekom (DT) többségi tulajdo- nában van. Kettős centralizált rendszer: indirekt beszerzés – DT, direkt beszerzés – BuyIn (50-50% DT és Orange). A BuyIn éves költése 14 or- szágban 25 milliárd €. Az alapkérdés: centralizáció, vagy decentralizáció? Mindkettő mellett lehet pro és kontra érvéket felhozni. Centrális projekt: a Hybrid TV Set Top Box (STB) beszerzés egy men�- nyiségi globalizáción és sztenderdizáción alapuló jelentős költségcsök- kentést megcélzó BuyIn projekt, közel 40 résztvevővel, nagyon eltérő igé- nyekkel, alapos előkészítéssel. Projekt zárás 6 hónap alatt, megtakarítás 40%! Az első szállítás időben érkezett, de a chipset nem elég erős! Több tízezer feleslegesen megrendelt STB, új platform bevezetése elhalasztva, megtakarítás és projekt ráfordítás az „ablakban”, jelentős STB ellátási hiány. Lokális projekt: Hibrid TV platform tender projektgazdája az M-Tele- kom. Csak MT-s résztvevők, új típusú szolgáltatás, nagy felsővezetői figyelem. Projektzárás 6 hónap alatt, online aukció, szerződéses ár 0 € (csak licence díj!), meglévő beszállítónál is kedvezményes ár, felhasználói elégedettség. Min múlik a siker: költségcsökkentési lehetőségek beazono- sítása, volumen globalizálása, jó projektcsapat, megalapozott döntés, gyors lebonyolítás. Mi vezet a balsikerhez: ha túl sokat akarunk markolni, különböző igények „erőből” történő szten- derdizálása, valós egyeztetések elmaradása. Mit lehet más- hogy csinálni: a specifikáció challenge-re szükség van, helyi speciális igények kezelése, magasabb szintű vezetők bevoná- sa, megrendelés csak teszt után! Hibrid megoldás: „regionális centralizált beszerzés”, ha sem a centralizált, sem a decentralizált út nem hozná meg a várt eredményt. A centrális beszerzésnél nincs kellő szak- tudás, hogy az üzletágak helyett döntéseket hozzon, míg a Hibrid megoldás egyesíti a Centrális és Lokális megoldás előnyeit. MEGOLDÁSOK A KORSZERŰ ADATELEMZÉS ÜZLETI HASZNOSÍTÁSÁRA Werle Zoltán, IFUA A második nap délutánjának végén a szekciót sokan látogatták meg. En- nek oka lehet, hogy a téma méltán tart érdeklődésre számot a vállalatok- nál, hiszen az előrejelzéseken, az adatok elemzésén alapuló optimalizálási és hatékonysági kérdések minden vállalat életében az „örökzöld”-ek közé tartoznak. A szekciót Markovics Mátyás, az IFUA Horváth & Partners Kft. tanács- adójának előadása nyitotta, melyben a prediktív előrejelzés alapelveinek és gyakorlatának bemutatását láthattuk. Előrejelzésre számos területen szükségünk van: legyen szó akár időjárásról, villamosenergia-fogyasztás- ról, vagy egy újonnan indított termék várható értékesítéséről; a pontos forecast kritikus része a hatékony (vállalati) tervezési folyamatoknak. Az 49