Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 50

48 Kongresszusi beszámoló A NÚSZ beszerzéseinek 69%-a szolgáltatás, 28%-a eszköz, 2%-a épí- tési beruházás és 1%-a egyéb jellegű. A beszerzés alapvetően a beszál- lítói kapcsolatok hagyományos, versenyeztető modelljét alkalmazza. A NÚSZ beszerzési gyakorlatában 49%-ban csak ajánlati árat értékelnek, 36%-ban az ajánlati ár értékelése mellett alkalmassági igazolást is kérnek, 7%-ban több szempont kerül értékelésre és 8%-ban alkalmassági igazo- lás bekérésére is sor kerül. Az igénylői elvárások top listáján sorrendben a technológiai képessé- gek, a minőség, általános teljesítési képességek, valamint az ár található. Az előző prioritások húzzák alá az alkalmassági igazolás fontosságát. Ös�- szegezve az igénylői elvárásokat, 84%-ban a több szempont értékelését tartják szükségesnek. Összevetve, az alkalmazott gyakorlat és az igénylői elvárások között – az előadó megfogalmazása szerint - több fényévnyi távolság van. Az okok között megtalálható: a kényelem és megszokás; a szakértelem, az idő és a forrás hiánya. Megoldás, a beszerzés tipizálása és a folyamatok sztenderdizálá- sa a Kraljic mátrix segítségével. Az előadó javaslata szerint célsze- rű konkrét és kötelezően alkalmazandó eszközöket hozzáren- delni a tipizált igényekhez. A folyamatok fejlesztése szempont- jából lényeges az egyirányú információáramlás csökkentése, a beszerzők specializációja, valamint a Kraljic mátrix alkal- mazása. Következő előadó Ruzsinszki Tibor (FM igazgató, Strabag Property and Facility Services Zrt., és FB elnök, LEO – Lé- tesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége) volt „Beszerzés az ingatlan üzemelte- tők szemüvegén keresztül, avagy ki képviseli Darth Vader-t és Yoda mestert egy tender során?” előadásával. Bevezetőjében felvetette a klasszikus kérdést „Ki az ügy- fél?”. Szolgáltatóként nehéz eldönteni, hogy a műszaki te- rülettel, vagy a beszerzéssel kell-e tárgyalni? Tapasztalatuk szerint vannak jól előkészített tenderek, de olyanok is, ahol a megbízó valójában nem tudja mit is akar? Sokszor már előre megvan a befutó, s a tender csak „fügefa-levél” funkciót tölt be. Gyakran találkoznak kellően át nem gondolt tenderekkel, valamint „0” tapasztalattal magukat FM szakértőnek kikiáltó ügyfelekkel is. Javaslatuk, az olyan tender, ahol a műszaki és be- szerzési terület rivalizálása helyett partnerként lépnek fel. Érdekes volt hallani azt is egy nagy beszállító képviselőjétől, hogy a részletes műszaki tartalom megléte magas szakmai tudást, míg annak hiánya pedig jelentős korrupciós veszélyt jelent, a másik oldalról pozitív eset- ben az árazás minősége jobb lehet, negatív esetben pedig komoly koc- kázati tényezők léphetnek be. Szolgáltatói oldalról a minőségi tender azt jelenti, hogy részletes szak- mai leírás áll rendelkezésre, tervekkel és dokumentumokkal. A megbízó világos koncepcióval számonkérhető és teljesíthető SLA és KPI rendszer elképzeléssel rendelkezik, valamint a főbb szerződéses feltételeket is meg- nevezi. Fontosnak tartja továbbá, hogy a tenderek ne egy időben jelent- kezzenek! A tipikus tender átfutási ideje jellemzően 4-15 hónap közé esik. A LEO a BVK-val egy részletes beszerzési útmutatót dolgozott ki, amely hasznos szakmai útmutató és iránymutatást kínál a FM beszerzé- sek terén és fontos benchmark információkat tartalmaz a FM területről 2016-17-re vonatkozóan. A szekciót Vajda Norbert (senior beszerzési szakmai vezető/IT, Magyar