Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 49

Kongresszusi beszámoló Azt gondolom, 2018-ra már valóban mindenki kíváncsivá vált, hogy az elmúlt sok-sok év ígéretei, várakozásai, jóslásai után tényleg történik-e valami a gyakorlatban is ezen a területen? A beszerzési blokkban a fő üzenet világosan átjött: a digitális vál- tozások már nem csak papíron lévő tervek. A chatbot már nemcsak csetlik-botlik, hanem jelentős teret nyer a beszerzési szolgáltatást nyújtó nagyvállalati központoknál, és észrevehetően elkezdte kiszo- rítani a halandó embert. Ezzel egyidőben, teszt szinten, pedig már bekacsintanak az öntanuló, intelligens rendszerek (AI) is az irodába. Első előadónk Kardos Zsolt volt, a Nokia egyik globális (szerencsé- re Magyarországon kialakított) beszerzési szolgáltató központjának vezetője. „Always ON” ellátási hálózat kialakítása, robotizált folya- mat-automatizálás, 50 installált robot, akik a felmerülő igények akár 97%-át is képesek lefedni (feldolgozni), 12 hónapnál rövidebb meg- térülés…csak kapkodtuk a fejünket Zsolt lendületes előadásán, és többünknek az az érzése támadt, hogy a Nokia „humán” (itt értsd hús-vér) beszerzési csapata felgyűrt ingujjal igyekszik a versenyben bent maradni, melyben a versenytárs az „AI oldal” (mesterséges intelligencia). Zsolt „Mr. Watsonnal” (az IBM intelligens robot- megoldása a háziorvosi szolgálatban) fejezte be előadását, mely igazi hídnak bizonyult a következő felszólaláshoz. Második előadóként ugyanis az IBM regionális (EMEA) be- szerzési központjának vezetője, Vajda István lépett a színre. A címbeli felütés tőle származik: „If Watson is the smartest guy in the room, is there any work left for procurement?” Bár ekkorra már minden szekció résztvevő kellően izgatott lett amiatt, hogy az egykor oly „szép távoli jövő” hirtelen befordult elénk a sarkon és ott állt előttünk teljes nagysá- gában, mintha csak nekünk akarná szegezni a fenti kérdést, István segített nekünk csökkenteni a konfliktust és a bizony- talanságot a jövőnkkel kapcsolatban. A beszerzőkkel szem- beni elvárások elkezdtek megváltozni, és határozott oldal- mozgást lehet rajtuk megfigyelni. A korábban elvárt kiváló kommunikációs, tárgyalási, meggyőzési, probléma megoldási készségek helyett (na jó, egyelőre csak „mellett”) egyre inkább előtérbe kerülnek a matematikai, adatkezelési képességek, hi- szen a beszerzők számára (ma még talán csak a fejlett cégek- nél, a fejlett rendszerek támogatása által) már szinte korlátlanul állnak rendelkezésre beszállító-piaci, termék-piaci, kereskedelmi, pénzügyi, kockázati, stb. információk, melyekből villámgyorsan kell tudni kihámozni a lényeget és azt döntéseink szolgálatába állítani. István véleménye és előadásának talán legfőbb üzenete ugyanakkor az volt, hogy az ember-robot páros nem egymást „lenyomva”, hanem együttműködve lehet a jövő nyerő csapata, amely munkamegosz- tásban mindkét fél megtalálja a helyét és értékalkotó szerepét. BESZERZÉSI TANMESÉK Kemendy Nándor A délutáni beszerzési szekciót Jakab Áron (stratégiai beszerző, Nem- zeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) indította „Végtelen háború, avagy harc a legalacsonyabb ár ellen” című előadásával. 47