Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 48

46 Kongresszusi beszámoló INTRALOGISZTIKA Urbán Attila, CLAAS Hungária Kft. Az Intralogisztika szekció az üzemi anyagmozgatás hatékonyságára koncentrált. Az egyik előadás (Kovács István, SEGA) az embert tá- mogató és a hibázás lehetőségét minimalizáló/kizáró digitális meg- oldásokkal foglalkozott, illetve azzal, hogy ezeket milyen módon le- het rendszerbe ágyazni. A másik (Sóvári János, Jungheinrich Hungária Kft.) az anyagmozgató eszközök egy nem feltétlenül új, de csak az utóbbi időben teret nyerő energiaellátásával – a LI-ION akkumulátor technológiával – foglalkozott. Gyakorló szakemberként érdeklődve figyeltem az előadásokat, hi- szen azok olyan kérdésekre kerestek választ, mint gyártósor ütemes ellátása, valós idejű helymeghatározás, anyagmozgás könyvelések automatizálása, illetve olyan akkumulátorok használata anyagmoz- gató eszközökben, amelyek nem jelentenek kockázatot környezet- szennyezési szempontból és a korábbi technológiai megoldások- hoz képest töredék idő alatt tölthetők. Az előadások fontosabb üzeneteiként a következőket emel- ném ki: Kovács István tanácsa szerint kis lépésekben kell ha- ladni, de rendszert és nem szigetmegoldásokat kell építeni. Nagyon fontos bevonni a későbbi felhasználókat a magas szintű elfogadottság érdekében. Sóvári János véleménye szerint a LI-ION technológia vi- lágszerte egyre keresettebb, a gyártói kapacitás jelenleg nem képes kívánt időn belül kiszolgálni a piaci igényeket. Az új technológia önmagában költségesebb beruházás a tradici- onális savas megoldáshoz képest, de a nagy igénybevételű területeken már jobb a megtérülése. Nem mellékesen hoz- zátéve, hogy ezzel valóban óvhatjuk a környezetet és a fel- használók egészségét. SSC-K BESZERZÉSI KIHÍVÁSAI – FÓKUSZBAN AZ INDIREKT Gábor Zsolt, MLBKT elnökségi tag, BVK vezetőségi tag, Procur- Con ügyvezető Marad-e még munka a beszerzők számára…? Csütörtök reggel ez- zel a provokatív felütéssel indult az első beszerzési szekció az idei MLBKT Kongresszuson. A terem zsúfolásig megtelt, a szünetben a terem mozgatható hátsó falát is ki kellett bontani, hogy az érdeklő- dők mind hozzáférhessenek az izgalmasnak tűnő információkhoz. Bár az elmúlt években szinte már hozzászoktunk a hatalmas érdek- lődéshez, az érkező tömeg minket is meglepett. Szólt ez részben a jó nevű előadóknak, de talán egy picit még inkább a pikáns témáknak. Az első szekcióban az ipar 4.0 beszerzési területet, pontosabban a beszer- zési szolgáltató központokba való begyűrűzését vizsgálták előadóink.