Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 47

Kongresszusi beszámoló is. A hiánypótló projektben résztvevő mintagyárakban már meg- valósult fejlesztéseket megismerve, konzulensek segítségével, saját termelővállalatukat is felkészíthetik arra, hogy a technológia esz- közeit, például az AR-t, vagy AGV-ket hogyan tudják felhasználni folyamataik javítására. Buza László és Szilágyi Tamás az AUDI Hungária logisztikai ter- vezésért, illetve operatív logisztikáért felelős vezetői a győri gyár új motorszereldei üzemegységének csúcstechnológiás anyagellá- tási rendszerének 3 éven át tartó implementációs projektjéről szá- moltak be. Izgalmas előadásuk keretében részletesen bemutatták azokat a konkrét kihívásokat, amelyeket az automatizált szállító- járművek üzembe helyezése során át kellett hidalni, legyen szó a pontos pozícionálásról, a megfelelő útvonal kiválasztásáról vagy az akadályok kikerüléséről. Beszámoltak továbbá a projekt tudásme- nedzsment-vonatkozásairól, a várható látványos megtérülésről és későbbi fejlesztési lehetőségekről is. A kávészünet után Bátki Tibor, a Transporeon Key Account managere, valamint Mihály László, a MOL polimer ütemezési csoportvezetője ismertették, hogy a két cég együttműködésé- nek köszönhetően hogyan sikerült napjaink VUCA-világában pontosabb, mérhetőbb és versenyképesebb folyamatokat be- vezetni a fuvarszervezésben. Az informatikai cég által bizto- sított rendszernek köszönhetően az évi több mint 30 ezer EKÁER tranzakciót lebonyolító MOL Petrolkémia Zrt. egy helyfüggetlen, folyamatosan fejlődő és költségkímélő meg- oldást talált a fuvarkihelyezés, a fuvarkövetés, a riportálás és az időablakmenedzsment korábbi nehézségeire. Mohácsi Péter és Elődi András a piacvezető Profirent gépkölcsönző eszközgazdálkodási és logisztikai igazgatója, valamint konzulense, esettanulmányukban a cég fejlődésé- nek és tevékenységének bemutatását követően szintén egy nemrégiben végrehajtott szállításirányítási rendszer beveze- téséről adtak hírt, amelynek köszönhetően előnyök hosszú sorát élvezheti a cég. Ezek közül a legfontosabbként talán a kommunikáció egyszerűsödése, a kisebb járműigény, az ala- csonyabb költségek és a jobb tervezhetőség emelhetők ki. A beszámolót a közönség részéről is nagy figyelem kísérte – ér- keztek kérdések az előadók felé a készletezéssel, a hálózatopti- malizálással és a projekt tanulságaival és jövőbeli továbbfejlesztési perspektíváival kapcsolatban is. A szekciót Horváth Péter, a Gondrand logisztikai vállalat ügyvezetőjének és Varga Tamás, a Régens informatikai vállalat technológiai vezetőjének prezentációja zárta, akik az előzőleg el- hangzott konkrét implementációs esettanulmányoktól már egy kicsit távolodva, tágabb kontextusban vizsgálta az Ipar 4.0 logisz- tikai informatikával kapcsolatos vonatkozásait. Megfogalmazták, hogy a piaci követelmények ma már az áruk és információk in- telligens áramlásának integrált biztosítását teszik szükségessé, ehhez azonban szükség van egy olyan minimális közös eszköz- szabványra, amelyet minden résztvevő alkalmazna. Felhívták a figyelmet, hogy bár a folyamatok platformalapú leképezése, a professzionális adatcsere és a maximális automatizálás jelenleg még csak versenyelőnyt jelent, rövid távon azonban standarddá válik, amire minden vállalatnak fel kell készülnie. 45