Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 46

44 Kongresszusi beszámoló ÉBRESZTŐ PLENÁRIS ÜLÉS – EXTRÉM LOGISZTIKA Hosszú Csilla, Ekol Logistics Kft. Extrém logisztika, állati logisztika. Az előadás során előadóink (Gergely Linda, Airmax Cargo Budapest Zrt., dr. Kovács Beáta, KSB’98 Tanácsadó Kft.) elmondták, hogy milyen előzetes kutatá- sok történtek állati logisztika témában és részletesen bemutatás- ra került, hogyan tudunk élőállatot szállítani repülővel, bárhová a világon. Nem kifejezetten az aktualitása, annál inkább az extrémitása és az érdekessége miatt került be a téma, remélhetőleg sikerrel. Előadóink igyekeztek bemutatni annak szabályrendszerét, hogy ha valaki hosszabb távon külföldön tervezi az életét, hogyan tudja házi kedvencét magával vinni, milyen előírásoknak kell megfelel- nie, milyen körülményeket kell teremtenie ahhoz, hogy kutyája/ macskája a lehető legbiztonságosabban utazzon. Az ilyen irányú lehetőségeinkről, hogy minek is kell megfelelnünk, egy nagyon széles körű tájékoztatást kaptunk. Az előadás meghallgatása után megfogalmaztam magam- ban, hogy csakis akkor tenném ki kutyáim ilyen módon tör- ténő szállításnak, ha tényleg hosszú időre utazunk, életvitel- szerűen másik országba, és akkor is csak abban az esetben, ha autóval nem lehetséges. Az átvilágításnak, az egészség- ügyi vizsgálatoknak is csak akkor tenném ki őket, ha feltét- lenül szükséges. Végül, de nem utolsósorban, Szabó Szilvia előadásából megtudhattuk, hogy a Magyar Élelmiszerbank mivel foglal- kozik, hogyan tudjuk a munkájukat segíteni, támogatni. Három nagyon felkészült előadót hallgathattunk meg az érdekes előadások kapcsán. MODERN ELLÁTÁSI RENDSZEREK Dr. Bóna Krisztián, BME A modern ellátási rendszereket bemutató csütörtök délelőtti szek- ció első felének elsősorban napjaink technológiai forradalmának automatizálási megoldásai álltak a középpontjában, míg a máso- dik rész az informatikai megoldásokról, és a logisztikai irányítási rendszerek implementációs kihívásairól, valamint továbbfejlődési irányairól szólt. A délelőtt első előadója, Takács Attila, egy égető problémára kívánt megoldásokat felvázolni prezentációjában. Az Ipar 4.0 GI- NOP projekt szakmai vezetője összefoglalójában olyan eszközöket mutatott be, melyek segítségével az Ipar 4.0 megoldásai könnyeb- ben hozzáférhetővé válhatnak a kkv szektor résztvevői számára