Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 45

Kongresszusi beszámoló cióban csúcsosodott ki a hallgatóság és az előadó között. Azonban abban min- den résztvevő egyetértett, hogy alacsony óradíj fejében csak alacsony színvonalú szolgáltatás kapható, ami viszont sokkal inkább rontja az adott vállalati biztonsági kultúrát, mint sem hatékonyan támogatná azt. A következő lépésként megismerhettük, hogy hogyan érdemes hatékonyan felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat. Itt az alapvetések között találkoz- tunk a fizikai, technikai és élőerős őrzéssel, mint erőforrásokkal, és ezeket foglalták keretbe a következő cselekvések úgy, mint a bevezetés, az üzemeltetés, amikből következtek a célok. E vonatkozásban pedig megtudhattuk, hogy a leghatéko- nyabb rendszer ezek együttesének kombinációja, kiegészítve a biztonsági eljárá- sokkal, melynek eredményeként egy komplex biztonsági rendszert állíthatunk a napi működés szolgálatába. Végezetül pedig egy szintén stratégia fontos- ságú dologra irányult a figyelmünk, ami nem más, mint a prevenció. Itt az alapkövek között a bevezetés és működtetés kapott hangsúlyt, amit természetszerűen a cselekvésnek, azaz a reakciónak kell követnie annak érdekében, hogy alacsony szinten tartható legyen a veszteség, kár, a járulékos veszteség és a nem anyagi jellegű kár mértéke. Az előadás teljes mértékben elérte célját, hiszen heves reakció- kat váltott ki a hallgatóságból, aminek következményeként egy kellően konstruktív, a tapasztalatokon alapuló párbeszéd vette kezdetét. Összefoglalva, úgy érzem, hogy a szekció a meghívott előadókkal együtt sikeresen vette az akadályt és maximáli- san elérte célját, hiszen gyakorló szakemberektől hallhattunk valós példákat, tényeket, kiegészítve azokkal az elméleti és gyakorlati elemekkel, amik nyugodt szívvel beilleszthetőek a mindennapokba. Témafelvetésünk ismét nagy érdeklő- dést váltott ki és a visszajelzések alapján az érintett szakmai közösség is úgy gondolja, hogy az ilyen és ehhez hasonló dolgokról jóval nyitottabban és többet kell kommunikálni egymással. FELHÍVÁS A szekció sikeresen lezárult, azonban a megkezdett munkát folytatni kell, ebben teljes egyetértés alakult ki a részt vevők- kel. Ahhoz, hogy célkitűzésünket valóban elérjük, már csak Önre, Rád van szükségünk, azaz azokra a szakmai szereplők- re, akik szívesen vesznek részt az ellátási láncok hazai közös- ségéért, társadalmi munkában tevékenykedő közösségében. Az eddig elért eredmények alapján markánsan körvonalazó- dik a következő lépés, miszerint az ellátási láncokat, a logisz- tikát érintő biztonsági kérdések további szakmai munkáját szervezettebb és strukturáltabb környezetben szeretnénk folytatni, az MLBKT keretein belül tagozati formában. Kérem azokat, akik szívesen vennének részt ebben a munká- ban, hogy szándékukat „Biztonság” tárggyal küldjék el a lo- gisztika@logisztika.hu címre. Jelentkezése után minden egyes jelentkezővel személyesen fogom felvenni a kapcsolatot. Tá- mogatásukat, támogatásotokat előre is nagyon szépen kö- szönik azok, akik hisznek abban, hogy a nyílt párbeszédnek és a közös gondolkodásnak átütő ereje van. 43