Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 43

Kongresszusi beszámoló tív tranzakciók különböző fajtái előkelő helyen állnak e rangsorban. A korai felfedezés leghatékonyabb eszközeinek a be nem jelentett auditok, valamint az adatelemzések bizonyultak. Utóbbi esetben természetesen nem mindegy, hogy milyen adatok körében és mit kell keresni ahhoz, hogy folyamatban lévő visszaélés nyomaira lehessen bukkanni. Előadásának második részében Róth Dénes néhány hazai kihívásra tért ki. A szigorodó jogi szabályozás (pl. a GDPR) egyfelől megnehezíti a szükséges ellenőrző rendszerek működtetését, másfelől azonban az új jogalapok, első- sorban a jogos érdek megfelelő használatával, sokkal jobban kiaknázhatók az egy vállalatnál egyébként is rendelkezésre álló adatok csalás-felderítési célú fel- használásának lehetőségei. A munkaerő-piaci helyzet hatásairól szólva kiemelte: a jól teljesítő mun- katársak megtartása érdekében egyre fontosabb a megfelelő munkahelyi környezet, a pozitív légkör kialakítása és megtartása. Ebbe beletartozik az is, hogy a vagyonvédelem klasszikus egyes intézkedései háttérbe szorul- nak és előtérbe kerülnek olyan szoft eszközök, amelyeket a munkavál- lalók kevésbé éreznek tolakodónak. Ugyanakkor azért nem tanácsos a vállalatvezetők részéről fél- vállról venni a belső visszaéléseket, mert szintén a legjobb em- berek elvesztéséhez vezet, ha azt látják, hogy a csalások érdemi következmények nélkül maradnak. A következő előadó Dr. Soltész Gergő Compliance & HSSE vezető volt a DPD Hungária Kft. képviseletében. Témája: A biztonságba fektetni jobban megéri, mint megfizetni a jó hír- néven esett csorbát. Előadásából a CEP piac harmadik legnagyobb szolgálta- tóját érintő visszaélésekbe és azok kezeléséről kaptunk át- fogó betekintést. Megtudhattuk, hogy a céghez történő csatlakozása és az azóta eltelt időben milyen eredménye- ket sikerült elérni, illetve azt is, hogy milyen kézzelfogható hozama volt annak, hogy a biztonságért és más területek megfelelőségéért felelős vezető került a vállalati struktúrába. A kezdet valóban nem volt üdítő, hiszen lopásokkal, futár visszaélésekkel és fosztogatások tényével találkozott, amit a rendszer maga – mondhatni, hogy hallgatólagosan – támo- gatott. Többek között azzal, hogy nem volt biztonsági audit, hiányzott a zárt láncú kamera- és biztonsági rendszer, a plom- bák és zárak, illetve biztonsági matricák szabályozatlan haszná- lata volt jellemző. Ezen túlmenően pedig hiányoztak a megfele- lő biztonsági szabályok, mint a megfelelő személyazonosítás és a mérőszámok. E tekintetben megtudtuk, hogy 2017-ben 10.000 db csomagból 2.6 db tűnt el, tehát kis idő elteltével már volt mihez viszo- nyítani a tényeket, amiből végül eredmények lettek. Az első lépések, az első intézkedések sorában a pozícióval szembeni elvá- rások meghatározása volt. Ezt követte a folyamatok megismerése és a telep- helyek meglátogatása. Majd következett a kockázatelemzés és annak alapján a célok meghatározása a mérőszámok metodológiájának kialakítása. Ezeket a lépéseket követte a belső szabályok megszövegezése és a felelősségi körök kijelölése. Majd az eddig elvégzett munka alapján következhetett a munkavál- lalók oktatása, és ami egy kiemelkedően fontos elem, a biztonsági tudatosság emelése. Az elvégzett munka eredményeként már élesen körvonalazódott a biztonsági rendszer, így már nem volt más hátra, mint elkezdeni a rendszeres auditokat és ellenőrzéseket. A rendszer szintű gondolkodás és a befektetett energia meg is hozta a várt eredményt, ami számokban azt jelenti, hogy az idei év vonatkozásában 10.000 41