Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 41

Kongresszusi beszámoló Jól érzékelteti ezt, hogy 2018. november 5-én, a Magyar Tudományos Akadémi- án a Magyar Tudomány Ünnepe nyitó előadásában Bokor professzor az önvezető autók jövőjével, alkalmazási lehetőségeivel a hozzájuk kapcsolódó kutatásokkal foglalkozott. Az MLBKT kongresszus Önvezető járművek szekciója során igyekeztünk a té- mát több szemszögből körbejárni, négy felszólalás hangzott el, utána pedig az egyes témákat egy-egy kerekasztalhoz kapcsolva folyt tovább a diskurzus a hallga- tósággal az alábbi időrendi sorrendben. Elsőként Dr. Udvary Sándor jogász, tanszékvezető, egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője, a jogi szabályo- zás, biztosítás témával foglalkozott előadásában. Az autonóm járművek a közle- kedés forradalmát hozhatják el a 21. században, ami nem csak a kapcsolódó gazdasági ágazatokra, de a jogi szabályozásra is hatalmas hatást fog gyako- rolni. Ma, a termékek hajnalán a termék piacra való rendezett bevezetése, a reguláció az elsődleges feladat, de már most figyelemmel kell lenni a kétségtelenül bekövetkező káresetek felelősségi, közvetve biztosítási kérdéseinek körvonalaira. Hogyan alakul a felelősség akkor, ha az önvezető szoftver új technológiáját virtuális környezetben tesztel- ték, később mégis balesetet okoz? Ezt követően Dr. Szalay Zsolt a Budapest Műszaki Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszék tanszékvezető egyetemi do- cense, az önvezető járművek használatához kapcsolódó infra- strukturális szükségletekről, lehetőségekről beszélt. Az előadás fókuszában az önvezető járművek fejlesztési és motivációs kihívásai álltak. Ismertette a RECAR program főbb vonatkozásait (Research Center for Autonomous Road vehicles), melyben az ipari partnerek (BOSCH, Knorr-Brem- se, Continental) és akadémiai partnerek (BME, ELTE, MTA SZTAKI) közös együttműködése valósul meg. Zalaegerszegen hozták létre az autonóm járművek tesz- tpályát, ezzel kapcsolatosan világított rá a Zala ZONE inno- vatív megoldásaira. Az előadást követő kerekasztal-beszélgetésen felmerült fontos kérdés, hogy a folyami hajózás automatizálása kap- csán milyen tapasztalatokat lehet átültetni. Stogicza Zoltán, üzemeltetési szakigazgató, a Waberer’s-Sze- merey Logisztika Kft.-től, mint az önvezető járművek potenciá- lis felhasználója és tesztelője az alábbi témákkal foglalkozott: Pla- tooning teszt Waberer’s International (Volvo-val közös projekt); Raktárközi mozgások Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. (Knorr Bremsevel közös projekt), Waberer’s látogatás a Tesla-nál (USA) – Az elektromos hajtáslánc megjelenése a fuvarozói piacon LNG és CMG technológiai megoldások. Végül, de nem utolsó sorban, fejlesztői oldalról a Robert Bosch Elektro- nika Kft. két szakértője Kékesi Péter, Ipar 4.0 logisztikai fejlesztések projektve- zető, és Rácz Péter, logisztikai csoportvezető, üzletági logisztika, járta körül az önjáró járművek témát. Az Ipar 4.0 leginkább kézzel fogható vívmánya az automatizálás és a különböző rendszerek, emberi erőforrást igénylő folyamatok összekapcsolt és összehangolt üzemeltetése. Ennek egyik kiemelkedő formája és része az automatizált anyag- mozgatás, ami kiváltja és/vagy támogatja a raktári munkatársak mindennapi ope- ratív feladatait. Az Ipar 4.0-ás megoldások implementálása és fejlesztése kiemelt fontosságú a Robert Bosch Elektronika Kft. számára is. A 2016-os és 2017-es MLB- KT kongresszuson már bemutatták az új, gyártásközeli elektronikai raktáruk be- vezetési projektjét, ezen belül is több Ipar 4.0-ás eszköz alkalmazását. A 2018-as 39