Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 40

38 Kongresszusi beszámoló megszerzése, úgy alapvető és nélkülözhetetlen lesz a piaci versenyben résztvevő cégek számára a lean alkalmazása. Személyes élményem A legfontosabb személyes élményem a lean szekciót alkotó és felépítő csipet-csa- pat teljesítményével kapcsolatosan Hosszú Katinka jelmondatának megélése volt: „Hard work always pays off” (a kemény munka mindig kifizetődik). Az elmúlt hó- napokban szinte minden előadónkkal heti rendszerességgel készültünk az előadá- sukra. Egészen a téma választásától kezdve az előadás begyakorlásáig. De ezen felül meg kell említenem a háttérben munkálkodó kollégákat is. Bereczki Gábor felelt a videó és hang rögzítéséért. Annak ellenére, hogy nem ez a szakmája, sok ener- giát fektetett az erre való felkészülésbe. Emellett Fésüs Norbert, aki az egyik előadónk is volt, vezette a Lean Kvíz csapatát. Nagyon alapos munkát végez- tek és szerintem tényleg érdekes és izgalmas kérdéseket sikerült összeválo- gatniuk! A nyereményekről nem is beszélve… Nem utolsó sorban meg- említeném még az MLBKT belső szervező csapat hatalmas munkáját. Ha mindenkit beleszámolok, akkor több mint tízen dolgoztunk a szekció sikeréért. Nagyon elégedett vagyok a csapat hozzáállásával és a beletett munkájukkal, ezúton is köszönöm mindenkinek! A másik, ami felerősödött bennem, az az integráció fontos- sága. Láthattuk a lean puha oldalát, láthattunk komoly statisz- tikákat és a kettő között sok egyebet. Múltat, jelent és jövőt – ívet. Folyamatukban látni és használni ezeket a részleteket, fontosnak venni a kapcsolódási pontokat. Ahogy a vers mondja: „Egy fát könnyen kicsavar a szél, de az erdő ezer évig él.” Fontos figyelnünk egyes jól csengő szoft tényezőkre, lé- nyegesek a lean auditok is a rendszerben, az új technológiák okos felhasználása is sikeresebbé tehet minket és a fejlesz- tési problémáknál a gyökérig leásás pedig nem véletlenül unalomig ismételt mantra. Ezekről jellemzően külön-külön beszélünk. Viszont ezek rendszere az, ami hatékonyan mű- ködhet egy nagyon összetett rendszerben, egy vállalatnál. És ebbe a folyamatszemléletbe ugyanúgy beletartozik a szak- mai, céges és saját múltunk, jelenünk és jövőképünk is. Sőt, az integráció fontosságánál a hangsúlyt nem csak a már ismert tényezők kapcsolódási pontjaira helyezném, hanem a nyitott- ságra is, ami a jelenleg nem látott, nem gondolt dolgok számára biztosít nyitott ablakot és így lehetőséget a fejlődésre. AZ ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS JOGI KÉRDÉSEI Pónusz Mónika PhD, Károli Gáspár Református Egyetem dr. Nagy Judit, Budapesti Corvinus Egyetem Az önvezető járművek témaköre rendkívül aktuális, szemléletes példája a tudomá- nyos világ és a gyakorlati alkalmazások dinamikus egymásra hatásának és együtt- működésének.