Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 4

02 Bevezető SOKSZÍNŰSÉG ÉS JÖVŐ ORIENTÁLTSÁG Chikán Attila, az MLBKT társelnöke Lezajlott az idei kongresszus, társaságunk, és szakmánk legnagyobb eseménye. Több mint ötszáz kollégánk tartotta érdemesnek, hogy időt, pénzt, energiát szánjon a részvételre, amely így rekord létszámot hozott. Elemezve a kongresszust, mások tapasztalatait is meghallgatva mégis egy másik jellemzőjére szeretném felhívni a figyelmet. Régi meggyőződésem, hogy a világ üzleti fejlődése szempontjából (a politikai feszültségek okozta korlátokról most nem beszélve)talán a legfontosabb „szűk keresztmetszet” a logiszti- ka, s ezért küszöbön áll egy olyan jelentőségű szervezeti és technológiai „forradalom”, mint ami mintegy fél évszázaddal ezelőtt (a Toyota rendszerének megjelenése után) a termelésben lezajlott. Ennek szükséges volta már régen nyilvánvaló - gondoljunk csak a logisztika és a kör- nyezetvédelem közötti feszültségekre. Most azonban úgy látom, egyre inkább közeledünk a lehetőségek megjelenéséhez is, a kommunikáció és a közlekedés fejlődése, a robotizáció, vagy a „big data” világának menedzsment következményei együttesen teljesen új logisztikai világba vezetnek bennünket. És itt térek vissza a kongresszushoz és ahhoz, hogy számomra (s ebben nem vagyok egye- dül) a legfőbb tapasztalat, az a színes tematika volt, amely felölelte és mondhatjuk, hogy összességében integráltan mutatta be a logisztikával összefüggő menedzsment kérdések rendkívül széles körét. Tette ezt úgy, hogy az előadók és hozzászólók végig a jövőre koncent- ráltak, s legalább gondolkodásban elhozták közénk az említett forradalom sok tényezőjét. A kongresszus anyagából könnyedén össze lehet állítani egy jövőbe mutató listát a globális és hazai kihívásokról, teendőkről. Gondolom, sok résztvevőnk fejében és jegyzeteiben össze is állt egy olyan kép, amely bemutatja, mindenkinek a saját szakmai orientációja szempontjá- ból, mennyire színes és izgalmas korszak elé nézünk. Innen még hosszú az út ahhoz, hogy ki-ki saját vállalatának húzó funkciójává tegye a logisztikát, illetve hogy logisztikai szolgáltató lévén másokat ebben megtámogasson – de azt gondolom, a kongresszus hozzájárult e célok megvalósításához. MI IS ZÖLDEK LETTÜNK! Az MLBKT nyomdai anyagai megfelelnek a legmagasabb környezeti és szociális elvárásoknak. Logisztikai Híradó A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság hivatalos szaklapja. Főszerkesztő: CHIKÁN ATTILA Felelős szerkesztő: KŐHEGYI ANITA Szerkesztőségi munkatárs: CSEPELY KRISZTINA. A Logisztikai Híradó kereskedelmi forgalomban nem kapható, zárt terjesztésű szaklap. ISSN 2061-6333 Megjelenik évente 6 alkalommal. Előfizetési díj: egy évre 10.000,- Ft + 5% áfa (egyösszegű fizetés esetén). A szerkesztőség címe és elérhetőségei: 1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 267 8740, 267 9619, e-mail: hirado@logisztika.hu, www.logisztika.hu; www.mlbkt.hu. Hirdetésfelvétel: SZÖLLŐSI ANDREA: 20 970 8280 Kiadja: A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. Borítókép: Shutterstock. Tipográfia: PAPP GYULA. Előkészítés: Pipaszó Bt. Nyomda: FOLPRINT – A ZÖLD nyomda, Budapest. Felelős vezető: FODOR JÁNOS, kereskedelmi igazgató. A szaklapban megjelenő fizetett hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség semminemű felelősséget nem vállal. 1139 Budapest, Frangepán utca 7.