Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 38

36 Kongresszusi beszámoló 30 ÉV A LEAN VILÁGÁBAN Nika Tamás, Kaizen Pro Kft. A lean szekció idei témáját egy kerek évforduló adta. 1988-at írtunk, amikor John Krafcik a világ legnagyobb nemzetközi autós kutatóprogram keretében meg- jelentette az MIT-ről a „Triumph of the Lean Production System” című cikkét. Ebben jellemzik először a lean alapját és magját képező Toyota Termelési Rend- szert karcsúnak, „lean”-nek. Illetve először kerül felszínre, hogy teljesen más elvek szerint és gondolatok mentén működik a Toyota, mint a többi autógyár. En- nek az eseménynek a 30 éves évfordulójára emlékeztünk a szekció címével. A visszatekintéssel együtt igyekeztünk elkerülni a nosztalgia kör hangu- latot, így a 30 évvel ezelőtti múlttól a jövőbeni lehetőségéig szerettünk volna egy ívet húzni. Ezt az utóbbi sarokkövet az évek óta uralkodó di- vatnak is tartott, de mindenképpen megkerülhetetlen Ipar 4.0 jelölte ki. A szekció tervezésekor az öt előadást úgy alakítottuk, hogy a sa- rokkövek közötti teret minél komplexebben és minél érdekesebb témákkal, tartalmakkal tudjuk megtölteni. A tavalyi év sikerén felbuzdulva pedig egy kerekasztal-beszélgetéssel igyekeztünk színesíteni a lean szekciót. Végül még megemlíteném a lean kvízt, melyen keresztül egy izgalmas szakmai játékra adtunk lehetőséget a lean iránt érdeklődő résztvevőknek. A szekciót a tagozat korábbi vezetője, a Kaizen Pro Kft. ve- zető tanácsadója, Kosztolányi János előadása nyitotta meg. A lean színes és mozgalmas történelem könyvét lapoztuk át vele 1988-tól napjainkig. A lean szemlélet a rendszerben gondolkodásra ösztönöz, ezért ez az előadás túlmutatott a visszatekintésen. Segített kontextusba helyezni és több ol- dalról vizsgálni a jelenleg tapasztalható állapotunkat, lehe- tőségeinket és nehézségeinket. A következő előadónk Kovács Nikolett volt, a NAGÉV RÁCS Kft. kereskedelmi vezetője. A vállalat egy 55 fős ma- gyar KKV, ahol néhány évvel ezelőtt gondoltak egy nagyot és azt mondták: elég a középszerűségből! Elég abból, hogy „csak” jók vagyunk! Zászlójukra tűzték a kiválóságot a szolgáltatásaik terén. Ezt viszont nem lehetett elérni kiváló folyamatok nélkül, így kerültek kapcsolatba a leannel. Nikolett már-már tündérme- sébe illő lean bevezetésről számolt be. Előadásából megtudtuk hogy, hogyan igyekeznek a lean szemléletet és a módszereket al- kalmazva egyre jobb minőségben kielégíteni a megrendelőik igénye- it, miközben nincs szükség igazán nagy extra befektetésekre. Izgalmas volt hallani a vezetői elkötelezettségről, a (szinte) minden munkatárs megnyeréséről, a valódi mért adatokra alapozott vevői elégedettség méré- séről és a szintén mért lean auditról, meg persze az ezek után következő cé- lirányos fejlesztésekről. Ezeknek köszönhetően nagyot léptek előre: ötös skálán 3,5-ről 4,35-re emelkedtek a vevőik szemében! De természetesen tudják, ez csak a kezdet. A szemléletre, a mérésekre és a fejlesztésekre továbbra is szükség van. Nikolettet követte a BGE gazdasági tanára, Fehér Norbert, a six sigma specialistá- ja. Ő egy webshop logisztikájának a folyamatfejlesztéséről szóló esettanulmánnyal készült. Előadásában az adatok dzsungeléből a különböző statisztikai elemzések segítségével vágott ösvényt a vevői igények hatékonyabb kielégítése felé. Fontos kiemelni a rengeteg használt módszer (SIPOC, Pareto elemzés, hipotézis vizsgálat, halszálka elemzés, ciklusidőmérés mintavételezés, stb.) rendszerben kezelését, ahol mindennek megvan a maga helye és szerepe, és így együtt válik egy hatékony „gé-