Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 37

Kongresszusi beszámoló időszerű téma, hiszen az egyik legfontosabb globális üggyé vált és kialakulása, fejlődése, valamint működése a jövő- beni lehetőségekre és fejlődési irányokra hívja fel a figyelmet. A három nap alatt az előre- jelzések pontosságának javítá- sáról, valamint az áruátvételi folyamatok optimalizálásáról is hallhattunk. Emellett a be- szerzési szolgáltató központok új trendjeit, az alkalmazottak- tól a Big Data korában elvárt képességeket és az IT és tech- nológia beszerzések egyedi jel- lemzőit is megismerhettük. A harmadik napon minden Vakhal Péter tottunk. Vakhal Péter térsé- günk beszállítói hálózatának komplexitásáról, a V4 orszá- gok közötti beszállítói viszo- nyokról és az ellátási láncban való feljebb lépési lehetősé- gekről beszélt. Tunkel Richárd az ipar 4.0 körüli mítoszról és a valóságról, a digitalizációval kapcsolatosan felmerülő új szerepről és korlátokról tartott gondolatébresztő előadást. Az ebédre hangolódva Bányai Kornél a Selyemút történetét ismertette meg a közönséggel az ókortól egészen napjainkig. A Selyemút kérdése nagyon Bányai Kornél Tunkel Richárd figyelem az emberre, az előző napokon megvizsgált folyama- tok és új irányvonalak legfőbb szereplőjére összpontosult. Megvizsgáltuk a munkaerő- piacon zajló trendeket, a pro- duktivitás mérés új eszközeit és ötleteket kaphattunk arra, hogyan tartsuk meg és hogyan motiváljuk a munkatársakat. Szerda este Quiz-esten ve- hettek részt a jelenlévők, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb feladványok megoldására te- hettek kísérletet. A csütörtök esti banketten pedig ünnepé- lyes keretek között folytatód- hatott a kötetlen networking. 35