Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 35

Szakértőink tollából Kicsit le fog csengeni, dominánssá várható- an a technológiára alapozó megújulás, fej- lesztés válik. De ahogy a termelésmenedzs- ment fejlődése mutatja, nem fog eltűnni, hanem összeépülnek ezek az „optimalizáló rendszerek”. Az új a régire fog épülni. A lean és a digitalizáció egymást fogják erősíteni. A technológia támogatni fogja a lean szellemi- ségű fejlesztéseket. Itt vélhetően megint azt fogjuk tapasz- talni, hogy kell egy időszak arra, hogy meg- értsük a technológiákban rejlő lehetőséget, megértsük a technológiákat, megjelenjenek a beszállítók. Majd a hard ismeretek alapján a kultúra és a szervezet alakítása válik priori- tássá, mert azt érzékeljük, hogy az egyének (benne vezetők) kompetenciái, tudása és el- fogadási hajlandósága és a szervezet műkö- dési rendje a legnagyobb akadály. Ez pedig nem csupán egy műszaki-mérnöki, hanem döntően egy vezetési problémakör. Várako- zásunk szerint idehaza is gyorsan el fogunk érni a digitális kultúraváltás jelentette kihí- váshoz. Az Oxford Press gondozásában nemrég megjelent egy könyv Process Theory cím- mel (Holweg és szerzőtársai, 2018), ami a termelésmenedzsmentet a folyamatok el- méletére építi, annak alapelveit határozza meg. A könyv tartalma is arra utal, hogy a lean ma a termelésmenedzsmentnek nem egy ága, hanem egy fő paradigmája, ami még sokáig velünk marad. ELINDULT AZ 50PERC.HU, A MONITOR ELŐTT DOLGOZÓK EGÉSZSÉGÉT VÉDŐ ALKALMAZÁS Az ülőmunkát végzők egészségének megőrzését segíti egy most induló startup. Az ötlet nagyon egyszerű: az internetes böngészőben működő alkalmazás 50 percenként jelzést küld a felhasználóknak arról, hogy ideje megszakítani a monitor előtti munkavégzést. Irodalomjegyzék Demeter Krisztina, Losonci Dávid és Kovács Zoltán (szerk.) (2017): A lean tudásmegosztás, Vállalatgaz- daságtan Intézet, BCE, Budapest http://unipub.lib. uni-corvinus.hu/3247/1/Konyv_OTKA_vegleges_bo- ritoval.pdf Robert M. Grant, Rami Shani, R. Krishnan (1994): TQM’s challenge to management theory and prac- tice, MIT Sloan Management Review, Vol. 35., No. 2., Winter, pp. 25-35. Matthias Holweg, Jane Davies, Arnoud De Meyer, Benn Lawson, Roger W. Schmenner (2018): Process Theo- ry. The Principles of Operations Management, Ox- ford University Press, Oxford Dávid Losonci, Richárd Kása, Krisztina Demeter, Balázs Heidrich, István Jenei, (2017) „The impact of shop floor culture and subculture on lean production practices”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 37 Issue: 2, pp.205- 225, https://doi.org/10.1108/IJOPM-11-2014-0524 Suzanne De Treville, John Antonakis (2006): Could lean production job design be intrinsically motivating? Contextual, configurational, and levels-of-analysis issues, Journal of Operations Management, Vol. 24, No. 2., pp. 99-123 A projekt vezetőjét, Kosztolányi Jánost az MLBKT tagjai a Lean Tagozat korábbi vezetőjeként, több kongresszus előadójaként ismerhetik, de közreműködött a Társaság munkájában konferenciaelőadók felkészítésében is. Az 50perc.hu oldalon elérhető ingyenes alkalmazás méri a monitor előtt végzett tevékenység hosszát, majd a jogszabályi ajánlásnak, azaz az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletnek megfelelően 50 percenként értesítést küld a monitorra jelezve, hogy ideje lenne megszakítani a tevékenységet. „Azt tapasztaltuk, hogy számos civilizációs betegség járványként terjed azok között, akik monitor előtt, ülve töltik a munkaidejüket. Sokszor pedig hiába a személyes elhatározás, az új szokások kialakítása nem egyszerű, az 50perc.hu egy jó kezdet lehet más, komolyabb vállalás előtt” – mondta Kosztolányi János, a projekt ötletgazdája és vezetője. A portál az ismeretterjesztést is feladatának tekinti: folyamatosan közöl friss információkat az órákon át tartó ülőmunka káros hatásairól. Az 50perc.hu tesztfázisát követően a fejlesztők többek között tervezik, hogy a felhasználók a jövőben irodában is végezhető tornagyakorlatokat is tudjanak végezni az alkalmazás segítségével. Az alkalmazást ezen a linken lehet kipróbálni: https://50perc.hu/ 33