Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 32

30 Gyógyszerlogisztika tári dolgozók RFID azonosítása, valamint a gyógyszerek vonalkód alapú azonosítása. Az egyszerű és biztonságos azonosítások nélkül nem működne a rendszer. Az infor- matikai háttér   a kódok, azonosítók hasz- nálatával minden beteg a számára legha- tékonyabb gyógyszert kapja a megfelelő dózisban a megfelelő adagban a megfelelő időben. Orbán Károly, a CODEX Zrt. Igazgató- ság elnöke kifejtette, hogy Magyarorszá- gon a CODEX Zrt. által kifejlesztett phar- ma booklet címkék funkcionális és okos csomagolási megoldásai egyre népszerűb- bek itthon és külföldön. Amennyiben a rendelkezésre álló kis helyen, felhasználó- barát módon és olvasható betűméretben sok nyomtatott információt kell elhelyezni, akkor érdemes ezen lapozható vagy kihajt- ható változatú, öntapadós alapú címkék alkalmazásának előnyeit megvizsgálni. A pharma booklet címkék bizonyos esetek- ben reális alternatívái lehetnek a hagyomá- nyos betegtájékoztató nyomtatványoknak. A gyógyszerhamisítás  elleni küzdelemben a magasabb szintű biztonság elérése az EU-ban is igény. A CODEX Zrt. által kifej- lesztett tamper evident zárócímkék alkal- masak a kötelező szerializációhoz kapcso- lódó dobozok lezárására és megfelelnek a jogszabályi elvárásoknak. A CODEX Zrt. Dr. Illés Zsuzsa Orbán Károly által fejlesztett, illetve gyártott dézsmazáró címkét a megrendelők több, mint 6 millió dobozon sikeresen tesztelték és címkézték. A fentieken túl a CODEX Zrt. olyan biz- tonsági zárócímke megoldásokat is ajánl, melyek NEM szigorúan ellenőrzött ellátási lánc esetében is költséghatékony, valamint biztonságos lehetőséget adnak az eredeti- ség megállapítására és ily módon a hamisí- tás elleni küzdelem hatékony eszköze lehet e körben is. A várva várt negyedik előadást a finisé- be érkezett magyarországi gyógyszer-azo- nosítási rendszerről Dr. Illés Zsuzsa (HUM- VO Nonprofit Zrt. elnök / MAGYOSZ igazgató) tartotta. Az uniós polgárok el- látásának legmagasabb szintű védelmére megalkotásra került a 2013. januárjában életbe lépő, a hamisított gyógyszerekről szóló irányelv, amely felhatalmazta az Eu- rópai Bizottságot arra, hogy intézkedése- ket hozzon a gyógyszerek eredetiségének ellenőrzésére. Az Európai Bizottság ennek megfelelően 2016. február 9-én felhatalmazáson alapuló rendeletet tett közzé az emberi felhaszná- lásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekről, az ún. egyedi azonosítóról és a manipulálás elleni eszközről. A gyógyszer eredetiségének elle- nőrzéséhez az egyes gyógyszercsomagok egyedi azonosítóját az adattároló rendszer- ben tárolt jogszerű egyedi azonosítókkal kell összevetni, melynek kiszolgálására egy pán-európai informatikai rendszer épül fel. Dr.  Illés Zsuzsanna a rendszer kiépítéséről, a hazai kihívásokról, és hírekről számolt be előadásában. n