Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 24

22 Elemzések, kutatások MLBKT LŐRINCZ PÉTER DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT HELYEZETTEK 2018 MSC kategória BSC kategória I. helyezett Juhász Roland, Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem Int­ra­logis­ztikai rendszerek meg­fi­gye­lé­sé­nek támogatása drónokkal II. helyezett Borsos Bence, Budapesti Corvinus Egyetem Vevő­-szállító kapcso­latok irányítási me­cha­nizmusa. Kap­ cso­lati és szerződéses kötelékek az inter­akció kontextusa tükrében III. helyezett Kavecsánszki Tamás, Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem XBOX ONE KINECT szenzor alkalmazása mozdulatelemzésre I. helyezett Kapocsi Mónika, Pannon Egyetem BIC termékek gyártósorának lean elvek szerinti optimalizálása INTRALOGISZTIKAI RENDSZEREK MEGFIGYELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA DRÓNOKKAL Mindig is érdekeltek az innovatív eszközök, technológiák, és emiatt döntöttem úgy, hogy diplomamunkám mindenképp hasonló eszközök különböző ipari alkalmazásainak feldolgozására fókuszáljon. A drónok is foglalkoztattak, ezért elhatároztam, hogy igyekszem megtalálni azt az alkalmazási területet a logisztikában, ahol a lehető leghatékonyabban lehetne integrálni ezeket az intelligens eszközöket. Bevezetés Juhász Roland Diplomamunkám célja volt feltárni azokat a területeket, ahol nagy térnyerés- nek néznek elébe a drónok (1. ábra), és ezek milyen előre- lépést jelentenének hatékonyság és költség szempontjából egy- aránt az adott területnek. Mivel olyan esz- közként állnak a rendelkezésünkre, melyek bizonyos mértékig a humán erőforrás kivál- tására alkalmasak, ezért számos lehetőség tárul elénk, , ahol ezeket a legnagyobb haté- konysággal lehetne alkalmazni. Cél, megta- lálni azt a területet, esetleg területeket, ahol a lehető leghatékonyabban tudnánk integ- rálni a drónokat a már meglévő folyamatok- ba, illetve, hogyan, milyen más rendszerele- mekkel lennénk képesek alkalmazni ezeket az autonóm eszközöket. A dolgozat során felvázoltam azokat a területeket, ahol lehetőség lenne drónok in- tegrálására meglévő rendszerekbe, ezáltal ki- váltva a szükséges humán erőforrásokat, így javítva a folyamatok hatékonyságát és egyéb