Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 22

20 Fókusz külön zóna lett, és kapott egy antennát; ha a 9. csarnok 2. rakodóhelyén lévő antenna érzékelte egy jeladó közelségét, akkor azt úgy vette a rendszer, hogy azon a rakodón áll egy kamion. Nem egyszerű azonban el- különíteni egymástól a közeli rakodók jele- it – már az is nagymértékben befolyásolja a jel terjedését és az antenna érzékelését, ha az egyik kamionnak kinyitják az ajtaját. Sok finomhangolásra volt szükség, és a győri cég által egyedileg készített alaplaphoz is több firmware-verziót kellett írni, mire minden rendesen működött. A kifejlesztett jeladó viszont igazi műsza- ki csemege lett. A helymeghatározáson túl az üzenetküldést is a Bluetooth segítségével oldják meg, ráadásul ezek az üzenetek 16 nyelven adhatók ki, akár cirill betűsen is, hi- szen a sofőrök is számos országból jöhetnek. A kijelző nem a telefonokban megszokott LCD, hanem az e-könyv olvasóknál használt e-papír. Ez ugyan csak monokróm, viszont sokkal energiatakarékosabb: az e-papír csak akkor fogyaszt áramot, amikor változik a ki- jelző tartalma. És ha ez még nem lenne elég, az eszköz vezeték nélkül is tölthető, mint a modern mobiltelefonok, és még csinosan is néz ki. Felügyel és irányít A kis eszköz azonban, mondhatni, csak fizi- kai megnyilvánulása a teljes megoldásnak. A lényeg a háttérben, két, jól elkülöníthető rendszerben bújik meg. Az egyik a felügyeleti rendszer, amelynek célja a kamionok mozgásának és helyzeté- nek valós idejű nyomon követése. Amikor a kamion a telephelyre érkezve megkapja a taget, azt egy webes felületen keresztül pá- rosítják a kamion rendszámával, illetve ekkor állítják be, hogy milyen nyelven kéri az üze- neteket a sofőr. A kamionok ezt követően vagy leparkolnak a telephelyen belül, vagy közvetlenül továbbhaladnak a kijelölt rako- dóállomásra. Az ügyfél eközben folyamato- san valós idejű információt kap a kamion helyzetéről, és így arról, hogy elfoglalta-e már a neki kijelölt rakodót? Része a felügyeleti rendszernek egy 2D/3D áttekintő felület, amellyel grafikusan lehet megjeleníteni a raktárakban és a rako- dóhelyeken tartózkodó kamionokat. A két- dimenziós áttekintő rajz egyszerű, sematikus formában jeleníti meg a foglaltsági állapoto- kat, így nyújtva segítséget a diszpécsereknek és a raktárvezetőknek. A teljes yard management megoldás köz- ponti eleme az irányító rendszer. „Ez az agy, ami megtervezi és kiosztja a feladatokat”, foglalja össze Szoboszlay András. Ebbe a kül- ső rendszerből átemelhetők a szállítási fel- adatok, megjelennek benne a kapacitások, így könnyedén megtervezhetők a rakodási feladatok, amelyek akár rakodóállásonként, akár kamionokra lebontva megjeleníthetők,