Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 20

18 Fókusz LOGISZTIKAI KIVÁLÓSÁG DÍJ TELEPHELYEN BELÜLI LOGISZTIKA ÚJRAGONDOLVA Egyedi hardvert és szoftvert is fejlesztett ügyfele részére az L-mobile Hungary Kft. annak érdekében, hogy a telephelyen belül nyomon követhetővé és tervezhetővé tegye a kamionok mozgását. A kilenc csarnokból álló telephelyen 50 rakodóállomás rakodási feladatait optimalizálják, lényegesen lecsökkentve a holtidőket. Olyan integrált megoldás született így, amelyhez hasonló még nincs a magyar piacon. A sikertörténetek gyakran egy véletlen ta- lálkozással kezdődnek. Az L-mobile munka- társához az egyik ügyfélrendezvényen azzal ment oda egy cég képviselője, hogy felkel- tette az érdeklődését a vállalat beltéri hely- meghatározást segítő rendszere. A cég akkor még nem volt ügyfél, viszont nagyon is va- lós problémával kereste meg az L-mobile-t – emlékszik vissza a később díjnyertes pro- jektben kicsúcsosodó együttműködés kez- detére Szoboszlay András, a vállalat kereske- delmi igazgatója. Az ügyfél számára gondot okozott a ka- mionok forgalmának felügyelete, hiányoz- tak a pontos információk a járművek pil- lanatnyi helyzetéről és a rakodási feladatok státuszáról. Éppen ezért olyan megoldást kerestek, amely megmutatja, hogy melyik rakodóállás mikor foglalt, áll-e ott éppen kamion vagy sem? Többféle technológia létezik nyomon kö- vetésre, de az adott esetben nem volt mind- egyik alkalmazható. A GPS a beltéri helymeghatározásra nem alkalmas, márpedig itt a csarnokon belül he- lyezkednek el a rakodóállások. Szóba jöhetett volna az RFID is, de az sem műszaki tartalmát, sem pénzügyi vonzatait tekintve nem felelt meg az ügyfélnek. Az ár, a használhatóság és az egyszerű- ség szempontjából is az alacsony fogyasz- tású Bluetooth (Bluetooth Low Energy, BLE) technológia tűnt a legalkalmasabbnak. Az L-mobile-ról dióhéjban A németországi alapítású L-mobile 170 munkatársa Európa szerte négy irodából, vala- mint Észak-Afrikából szolgál ki több mint 800 ügyfelet. A hazai leányvállalat, az L-mobile Hungary Kft. mintegy húsz fővel működik, fő tevékenységi területe a logisztikai és gyár- tási folyamatok optimalizálása digitális adatgyűjtő rendszerek segítségével. Tevékenységi körei között megtalálható a raktárirányítás, a gyártástervezés, a gyártási információk gyűj- tése, mobil, terepi szerviztevékenységet, illetve mobil értékesítést támogató szoftverek fejlesztése. A cég főként olyan alkalmazásokat fejleszt, amely valós időben, mobil techno- lógiákkal segíti a terepen dolgozó munkatársak adatrögzítő és lekérdező tevékenységét. Ezen túlmenően az Ipar 4.0 és digitalizációs megoldások elismert szakértője, amit több esetben közvetlen gyártói kapcsolat (Siemens, SAP, Zebra) is támogat.