Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 17

Fókusz Ábrahám Péter, Sebestyén-Szép Eszter, Tresch Attila és Horváth Zsófia sek voltak. Szerintem nagy eredmény, hogy ezekből az egyszerű alapelvekből minden területen ki tudtuk építeni a területre vonat- kozó egyedi szakmai szempontokat. ÁP: Az is fontos, hogy kívülről milyennek lát- nak minket: szeretnénk, ha professzionális cég- nek és professzionális beszerzési szervezetnek tartanának. Számomra a munkánk elismeré- sének egyik jele, hogy a beszállítók szíveseb- ben adnak nekünk ajánlatot. Ha egy cég nem korrekt pályázatokat ír ki, vagy nem korrekt módon értékeli azokat, akkor előbb-utóbb elmaradnak az ajánlatok. Mi mindent megte- szünk, hogy szeressenek velünk dolgozni. n n Melyik területen történt meg elő- ször a tevékenységek csoport szintű összehangolása ? ÁP: Az indirekt beszerzésen. Ez a funkció a legtöbb vállalatnál az üzleti területeken volt, és a beszerzés alatt legtöbbször az operatív beszerzést értették. Az ágazatok vezetőinek hatásköre volt az, hogy milyen partnerrel dolgoznak együtt. Így viszont nem lehet ki- használni a szinergiákat, illetve egy professzi- onális beszerzési folyamat révén jobb kondí- ciókat vagy más előnyöket elérni. 2013-ban alakult meg a BSC (Balanced Scorecard) csapat, ami Tresch Attila kollégám nevéhez fűződik. Ennek legfontosabb feladata a tag- vállalati operatív beszerzők szakmai összefo- gása és koordinációja volt. Meghatároztuk a közös folyamatainkat, közös definíciókat al- kottunk, mutatószámokat állítottunk fel, és elkezdtük ezeket visszamérni. Mivel az ope- ratív beszerzés decentralizáltan működik, ezért kihívás volt a közel 200 munkatársunk munkájára hatni. A stratégiai beszerzés 2014-ben állt át egy center-led modellre. Alapvetően az volt a célunk, hogy az üzleti területek fogalmazzák meg, mire van szükségük, mi pedig a külön- böző pályáztatási, beszerzési módszertannal kiválasztjuk a legjobb ár-érték arányt kínáló partnereket, majd közösen döntünk, kivel tudunk együtt dolgozni. n n Egy ilyen átalakulás számtalan buktatót rejthet magába. Hogyan tudták ezeket elkerülni? ÁP: Valóban, hiszen mindenkit kényesen érint, ha kiveszik a kezéből az addigi dön- tési jogköröket. Ezért mi is óvatosan indul- tunk el és fokozatosan épült ki a rendszer. 15