Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 9

zberačov, ktorí prepravujú oleoživicu kopaiva člnmi zo svojich dedín do Manausu. Po kontrole, vyplatení a zhromaždení oleoživice v Manause spolupracujeme s naším partnerom zabezpečujúcim destiláciu na parnom vydestilovaní oleoživice a jej príprave na konečnú dodávku do USA. Ben Platt, strategický manažér zdrojov spoločnosti dōTERRA pre Severnú a Južnú Ameriku, sa na nedávnej ceste v súvislosti so zabezpečením zdrojov stretol s rodinou zberačov kopaivy, ktorí nepatrili do našej vtedajšej siete. Pri rozhovore o copaibe zberač vyjadril znechutenie z tlaku na ceny oleoživice z kopaivy a z toho, že platba častokrát príde omnoho neskôr, ako bolo dohodnuté. „Keď som hovoril s touto rodinou, rýchlo som si uvedomil, že presne s takýmito ľuďmi chce značka dōTERRA pracovať. Bolo jasné, že svoje teritórium na zber kopaivy poznajú veľmi dobre. Taktiež bolo jasné, že to sú usilovní, čestní ľudia, ktorí by kopaivu zbierali udržateľným spôsobom, ako to požaduje spoločnosť dōTERRA. Navrhol som im, aby sa pridali k našim zberačom, a uistil som ich, že za oleoživicu budeme platiť včas a spravodlivú cenu. Tento návrh ich nadchol a súhlasili so vstupom do našej zberačskej skupiny. Sme naozaj radi, že táto rodina sa pripojila k sieti rodín, ktoré sú dnes kľúčovou súčasťou Globálnej botanickej siete dōTERRA. V tomto zážitku vidieť význam nášho poslania, ktorým je obstarávať najkrajšie oleje sveta od tých najlepších ľudí na svete. Dobrí ľudia sú naším cenným zdrojom rovnako ako esenciálne oleje.“ doterra.com / 9