Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 40

SPRIEVODCA PRODUKTOV ZMESI OLEJOV TOUCH dōTERRA AIR™  OLEJ NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU 60204936 10 ml roll-on dōTERRA CHEER™ TOUCH OLEJ NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU 60204686 10 ml roll-on dōTERRA CONSOLE™ TOUCH OLEJ NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU 60204693 10 ml roll-on BALÍK dōTERRA TOUCH™  dōTERRA Touch obsahuje našich deväť najpopulárnejších olejov v základe frakcionova )ͽѽ̈́䁅ի=(ѧ5́5ԸSѼͅ)ɔѤ́ѱٽԁԁ)ɥɅٕѥхє)5ه