Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 4

SPÝTAJTE SA doktora Hilla DR. DAVID K. HILL, DC výkonný viceprezident, hlavný zdravotnícky predseda/predseda poradného vedeckého výboru Ako teplota ovplyvňuje oleje? Je známe, že nadmerná alebo stúpajúca teplota po otvorení zintenzívňuje rýchlosť reakcie, ktorá vedie k oxidácii a polymerizácii esenciálnych olejov. Oxidácia mení chemické zloženie esenciálnych olejov, pričom premieňa chemické zložky na iné látky, mení arómu, znižuje prospešné vlastnosti a pravdepodobne dokonca zvyšuje riziko precitlivenej reakcie. Každý esenciálny olej je chemicky jedinečný, takže proces oxidácie sa začína pri rôznych teplotách, prebieha rôznou rýchlosťou a má odlišné účinky na rôzne oleje, ktoré však nikdy nie sú pozitívne. Chladné teploty na druhej strane vo všeobecnosti nevyvolávajú v oleji chemické zmeny, a to ani pri teplotách pod bodom mrazu. Správnym uchovávaním esenciálnych olejov možno predĺžiť ich použiteľnosť. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov odporúčam chrániť esenciálne oleje pred priamymi zdrojmi tepla a uchovávať ich pri teplote do 25 stupňov Celzia. Z akých zdrojov môžem zistiť, ako rozšíriť používanie esenciálnych olejov v starostlivosti o seba? Existujú dve hlavné zložky rozširovania poznatkov o funkciách esenciálnych olejov – výskum a prax. Všetci sme jedineční v tom ako reagujeme na podnet zvonka. Napriek vedeckým poznatkom možno máte lepšie (alebo horšie, jednoducho iné) skúsenosti s niektorými olejmi. Používajte ich teda naďalej a vypracujte si vlastný model denného používania na základe svojich skúseností. V spoločnosti dōTERRA sme hrdí na to, že stojíme na čele vedeckého výskumu v oblasti esenciálnych olejov. Vytvorili sme výborné nástroje týkajúce sa vzdelávania aj používania, ako napríklad Chemické koliesko olejov. Toto koliesko čoskoro významne rozšírime, takže sa z neho stane plnohodnotná používateľská príručka k esenciálnym olejom. Sledujte vedecký blog dōTERRA (doterra.com/US/en/blog-science), kde nájdete ďalšie informácie. Akým procesom vzniká zmes esenciálnych olejov? Cesta od myšlienky na vytvorenie zmesi esenciálnych olejov po jej uvedenie na trh je dlhá a zložitá. Chrbtovou kosťou zmesí esenciálnych olejov značky dōTERRA je chémia a synergie chemických zložiek, ktoré ponúkajú úžasné prínosy. Prvá koncepcia zmesi je postavená na splnení presného chemického profilu, ktorý rieši konkrétny problém. Keďže značka dōTERRA pracuje len s celými olejmi a neizoluje jednotlivé chemické zložky, tento počiatočný profil sa vytvorí výberom jednotlivých olejov a následným rozhodnutím o celkovej kompozícii. Potom možno vykonať testy a overiť, či v procese spájania do zmesi nedošlo k zmene chemických zložiek a ich pomerov. Po určení vhodného chemického zloženia sa pri ďalších revíziách riešia ďalšie hľadiská, ako napríklad vôňa. Až po niekoľkých fázach testov a kontrol, či produkt spĺňa normy CPTG (certifikovanej čistej testovanej triedy), sa z návrhu zmesi stáva esenciálny olej dōTERRA. 4 / EURÓPA ČASOPIS LIVING