Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 34

Pestovatelia Keďže používanie esenciálnych olejov sa neustále zvyšuje, rastie aj nebezpečenstvo. Ustupovanie z nárokov s cieľom uspokojiť dopyt sa stáva v tomto odvetví normou. Záväzok spoločnosti dōTERRA k zaisteniu kvality bez kompromisov je neprekonateľný. Testovanie esenciálnych olejov značky dōTERRA sa začína dlho pred destiláciou olejov. Source To You (Od zdroja k vám) vás prevedie cestou a spracovaním esenciálnych olejov dōTERRA od začiatku do konca. 34 / EURÓPA ČASOPIS LIVING Otázka: Aké výhody plynú z vyplácania našich pestovateľov vopred? Mnohí z našich pestovateľov žijú v rozvojových krajinách, kde väčšinu svojich príjmov zarobia počas sezóny zberu. Kým príde ďalšie vegetačné obdobie, veľkú časť tohto zárobku vynaložia na každodenné výdavky. Vyplatenie pestovateľov vopred im umožní vyrovnať príjmy počas roka a zároveň im poskytuje možnosť čakať na ideálny čas na zber rastlín, a nie zbierať rastliny len na to, aby zarobili peniaze. To zase zabezpečuje, že rastliny vyprodukujú také množstvo a kvalitu oleja, ktoré požadujeme. Otázka: Ako pomáha naša iniciatíva Co-Impact ™ Sourcing pestovateľom? Vplyvy iniciatívy dōTERRA Co-Impact Sourcing sú rozsiahle a rozmanité. Všetko, čo robí – od zabezpečenia stabilného odberateľa pre pestovateľov a zberačov, ktorým platí spravodlivú cenu, po zorganizovanie fungujúcich družstiev, až po pomoc pri inštalácii potrebných výrobných zariadení (sušiarní, destilériek a pod.) tam, kde treba, – umožňuje, aby v týchto komunitách zostávala väčšia časť ziskov. Humanitárne aj environmentálne potreby možno riešiť udržateľným spôsobom vďaka spojeniu týchto iniciatív s projektmi podporovanými nadáciou dōTERRA Healing Hands Foundation ™ . Destiléri Otázka: Čo je Esseterre? Keď sme sa v Bulharsku snažili úzko spolupracovať s dodávateľmi rôznych olejov, ale najmä levanduľového, žiadny z existujúcich dodávateľov nebol ochotný spolupracovať s nami v rámci nášho modelu Co-Impact Sourcing. A preto sme založili Esseterre. Esseterre je destilérka v Bulharsku, ktorej stopercentným vlastníkom je spoločnosť dōTERRA. Náš tím tam spolupracuje so zmluvnými farmármi, ktorí pomáhajú zlepšovať produkciu levandule, medovky a iných rastlín, destilovať tieto rastliny s využitím najmodernejších dostupných destilačných prístrojov, analyzovať olej okamžite po dokončení procesu destilácie v našom laboratóriu a potom vyplatiť farmárov za úrodu ešte v ten istý deň – čo žiadna iná spoločnosť v Bulharsku nie je schopná zabezpečiť. Esseterre zmenila očakávania farmárov v súvislosti s tým, ako sa s nimi má jednať, a zvýšila štandard podnikania v Bulharsku.