Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 31

lavičky, prebrúsili a premaľovali existujúci plot. Členovia spoločenstva medzitým postavili nové ihrisko. Toto je tretie ihrisko, ktoré spoločnosť dōTERRA venovala miestnym bulharským obecným centrám. Wellness konzultanti okrem ihriska dobrovoľne odpracovali jeden deň v mliečnej jedálni – organizácii, ktorá poskytuje stravu rodinám s deťmi vo veku od jedného do troch rokov za dotované ceny s pomocou spoločnosti dōTERRA. Tamojší pracovníci odhadujú, že denne obslúžia 500 až 1 000 detí. Zážitok bol zavŕšený večerou, ktorú pripravili mladí ľudia z neziskovej organizácie Sociálna čajovňa, ktorú začiatkom roka 2016 pomohla zrenovovať práve nadácia dōTERRA Healing Hands Foundation. Sociálna čajovňa sa snaží pomôcť sirotám, aby si osvojili osobné a profesionálne zručnosti, ktoré im pomôžu opustiť detské domovy tak, aby mali prístup na trh práce. Poskytnút možnost Dobrovoľníci si našli chvíľku aj na návštevu bulharskej destilérky Esseterre. Táto prevádzka robí maximum pre rozvoj Bulharska prostredníctvom priemyselných a humanitárnych projektov. Destilérka v súčasnosti vyrába pre značku dōTERRA esenciálne oleje z levandule, medovky a kadidla. Sarah Wimmer, wellness konzultantka z Arizony, o svojej skúsenosti hovorí: „Je úžasné vidieť celý proces vzniku oleja a starostlivosť a presnosť, ktoré sú vložené do každého kroku tohto procesu. Spoločnosť dōTERRA stanovila vysoké očakávania a štandardy excelentnosti od poľa až po laboratórium. Len tak možno vyrobiť to najlepšie z najlepšieho. Je mi cťou z H7FZR6FVF6W7G'ZR<;H